Informaţii utile

Seminar de certificare a profesorilor de biologie din r. Strășeni pe monitorizarea calității apei în rîurile mici


La data de 04 decembrie 2014, Centrului Naţional de Mediu  a organizat un nou seminar de certificare a profesorilor de biologie din raionul Strășeni pe monitoringul calităţii apei prin metoda macronevertebratelor acvatice în rîurile mici.

Seminarul a fost organizat în incinta Consiliului Raional Strășeni şi a adunat 28 de  profesori de biologie din localităţile raionului Strășeni,  amplasate în sub-bazinele rîurilor Bîc și Ichel. Profesorii prezenți la eveniment au beneficiat de un curs-expres de monitorizare a calităţii apei în rîurile mici prin identificarea macronevertebratelor acvatice. Agenda seminarului a fost divizată în două sesiuni:

1.  Instruire teoretică privind metoda determinării calității apei în baza macronevertebratelor acvatice;

2.  Activitate practică pentru identificarea nevertebratelor şi calităţii apei.

În prima parte a seminarului, Dna Victoria Luchianov, Inginer Coordonator al Grupului Hidrobiologic al Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a făcut o prezentare vis-a-vis de evaluarea rapidă a calității apelor de suprafață conform analizei  comunităților de  macronevertebrate  bentice. De asemenea, dumneaei a făcut o scurtă prezentare a situaţiei rîurilor în Republica Moldova, exemplificând cele mai frecvent întâlnite specii de nevertebrate. În a doua parte a seminarului, participanţii au avut ocazia să se implice activ la identificarea comunităţii de vietăţi acvatice, cu ajutorul cărora au practicat metoda identificări calității apei. La finalul seminarului profesorii au primit certificate de calificare profesională, care atestă faptul că au absolvit cursurile de instruire privind determinarea calităţii apelor din rîuri mici prin metoda monitoringului hidrobiologic.

Cursul de instruire a fost organizat în cadrul proiectului "Rîurile noastre – provocarea apelor transfrontaliere"  implementat de Centrul Naţional de Mediu şi finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD și cofinanțat de Fundația EcoCatalyst Foundation
 

 

Vizualizari: 617

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii