Informaţii utile

30 de școli din bazinul rîului Ichel antrenate în activități de monitoring biologic al calității apei


În perioada 09 aprilie – 06 mai 2015, Centrul Național de Mediu a desfășurat cea de-a doua rundă de instruiri privind activitatea de monitorizare biologică a calității apei în râurile mici prin metoda identificării macronevertebratelor acvatice în toate localitățile amplasate în bazinul râului Ichel.În cadrul acestor activități am reușit să mobilizăm mai mult de 300 de tineri cu vârsta cuprinsă între 10 -15 ani și să formăm 30 de echipe de voluntari, care la moment sunt pregătite să efectueze monitorizări a calității apei fiecare în localitatea sa, să stabilească sursele de poluare  și ulterior să se mobilizeze în acțiuni de salubrizare pentru a le elimina dar și în campanii de plantare a fâșiilor de protecție a râului.

  
Prima rundă a activităților de monitorizare biologică a calității apei în râulețele mici a avut loc în perioada noiembrie 2014 – februarie 2015, iar beneficiarii au fost gimnaziile și liceele celor 30 de localități din raioanele Călărași, Strășeni, Criuleni, Orhei și municipiul Chișinău, care sunt amplasate în bazinul râului Ichel.


În această perioadă, tinerii implicați în cadrul proiectului au putut însuși metoda prin care se determină calitatea apei, iar începând cu luna aprilie 2015,  ei au avut posibilitatea să aplice în practică cu ușurință cunoștințele teoretice acumulate iarna.
 
Metoda este una simplă și constă în colectarea macronevertebratelor acvatice din râu, identificarea acestora în baza chestionarelor elaborate de specialiști în materie şi stabilirea calității apei în urma unui simplu calcul.


Categoriile de calitate a apei – „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” şi de „proastă calitate” se determină în baza nivelului de toleranță a organismelor acvatice la poluare şi în baza diversităţii acestora.

În urma activităților realizate în cele 30 de localități, calitatea apei în râul Ichel și afluenții acestuia variază  de la „bună” la “rea”, iar factorii ce condiționează acest fapt sunt prezența deșeurilor care provin fie de la sectorul casnic fie în urma activității agenților economici din regiune care nu sunt conectați la rețeaua de canalizare și deversează apele reziduale neepurate direct în râu.

Scopul acestor activități este de a crește nivelul de conștientizare a tinerei generații vis-a-vis de starea alarmantă a râurilor din țară precum, ca pe viitor când vor deveni cetățeni activi să nu comită aceleași erori și catastrofe ecologice care sunt comise în prezent.

În același timp, scopul acestor activități este de a aduce metode noi, interactive în procesul de educație în școli, unde numărul orelor de educație  ecologică sunt insuficiente.


Activitățile practice de monitoring biologic au fost organizate în or. Cricova, s. Ciorescu (mun Chișinău), s. Hîrjauca, s. Dereneu, s. Răciula, s. Onișcani,  (r. Călărași), s. Recea, s. Zubrești, s. Chirianca, s. Codreanca, s. Voinova, s. Țigănești, s. Onești, s. Romănești, s. Micăuți (r. Strășeni), s. Hrușova, s. Boșcana, s. Coșernița, s. Onițcani, s. Zăicana, s. Hîrtopul Mare, s. Miclești, s. Ișnovăț, s. Slobozia Dușca, s. Pașcani, s. Drăsliceni, s. Măgdăcești (r. Criuleni), com. Peresecina, com. Donic (r. Orhei).

Şcolile antrenate în cadrul acestui proiect au fost asigurate de către Centrul Național de Mediu cu echipament necesar pentru desfăşurarea monitoringului biologic.
 

Rezultatele activităților realizate pentru fiecare localitate menționată pot fi găsite pe pagina www. loveyourriver.md la compartimentul “Starea râurilor”.
 

Începând cu anul 2012 Centrul Național de Mediu a instruit și antrenat cca 200 de școli din republică în activități de monitorizare a calității apei, reușind astfel să creeze o rețea de tineri activi, care se implică în diferite acțiuni de conștientizare a problemelor de mediu, reunită în cadrul Rețelei Naționale a Tinerilor „Iubește-ți râul!”, iar activitatea cestei rețele poate fi vizualizată accesând pagina www.loveyourriver.md .

 

 

Activitatea este organizată de Centrul Naţional de Mediu şi face parte din șirul de activităţi realizate în cadrul campaniei „Iubește-ți rîul!” și proiectul "Rîurile noastre – provocarea apelor transfrontaliere", finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD și cofinanțat de Fundația EcoCatalyst Foundation.
 
 

Vizualizari: 598

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii