Informaţii utile

Comitetul Sub-bazinal Ichel își va prezenta activitatea în cadrul ședinței organizate de CNM


Râul Ichel este afluentul drept al fluviului Nistru, un râu care se întinde pe aproximativ 100 km și intră în componența râurilor mari din țară. Analizând starea ecologică a râului, aceasta variază pe anumite segmente, dar în comparație cu anii precedenți, nivelul de poluare a râului se reduce treptat. 
Pentru a efectua o monitorizare permanentă a nivelului de poluare, despre impactul poluării și neapărat metodele existente de diminuare, Centrul Național de Mediu a creat un Comitet Sub-bazinal, care a devenit instrumentul de analiză a stării ecologice a râului Ichel, care funcționează din 2014. Anual, membrii Comitetului se adună la o ședință, prezintând schimbările care se înregistrează pe întregul curs al râului, într-o anumită durată de timp.
Astfel, pe data de 12 noiembrie, 2015 se organizează o nouă ședință a Comitetului, în orașul Cricova, mun. Chișinău, în cadrul cărei Comitetul își va prezenta modul de activitate și de implicare în procesul de protecție a afluentului drept al Nistrului. La această ședință vor participa membrii orientați spre protecția mediului și a apelor din țară, reprezentanții Centrului Național de Mediu, directorul Întreprinderii Municipale ,,Apă- Canal''și membrii comitetului sub-bazinal al râului Ichel. Și pentru că este necesară o bună funcționare a Comitetului, se va discuta despre componența acestuia și cât de activ se implică fiecare membru în procesul de protecție a apelor.
Orașul Cricova dispune de o stație de epurare care participă nemijlocit la scăderea nivelului de poluare a Ichelului, iar despre cât de reușit funcționează ea și care este situația ecologică,  publicul va fi informat de către Nicolae Negru, directorul ÎM ,,Apă- Canal'', cât și despre normele de protecție a mediului impuse de către Întreprinderea Municipală.
La finalul ședinței, membrii prezenți vor efectua o excursie la stația de epurare, pentru a analiza performanța stației și pentru a propune noi metode de implicare necesară procesului de reducere a tuturor surselor de poluare care ajung în apa râului.


Acest eveniment se organizează în cadrul inițiativei ,, Iubește-ți râul'' , susținută financiar de fundația americană EcoCatalyst Foundation
 

Vizualizari: 571

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii