Informaţii utile

Incinerarea versus înhumarea deșeurilor


Noua Lege privind deșeurile (nr.209 din 29.07.2016), care va intra în vigoare la finele acestui an, conține art.17 privind incinerarea și co-incinerarea deșeurilor total modificat în comparație cu proiectul de lege inițial. Acesta interzice incinerarea și co-incinerarea deșeurilor, cu excepția deșeurilor medicale, fără a aplica însă reglementări restrictive pentru această activitate. Respectiv, o bună parte din deșeurile care ar putea fi valorificate, va continua să fie înhumată în gropile de gunoi, chiar și după procesul de colectare separată și recuperare a fracțiilor reciclabile.
Grupul de lucru 3 din care fac parte ONG-uri din domeniul protecției mediului și securității energetice a Platformei Naționale al Societății Civile a Parteneriatului Estic s-a întrunit pe data de 11 octombrie 2017 într-o ședință ordinară pentru a forma o opinie vis-a-vis de problema incinerării deșeurilor. S-au discutat aspecte politice și legislative ale gestionării deșeurilor în context național și internațional, acele mecanisme și reglementări, precum și responsabilități pe care le impune noua lege. A fost discutat și proiectul de parteneriat între compania „ABS” SRL și Primăria mun.Chișinău, care acum asigură sortarea unei părți a deșeurilor menajere acumulate în raza municipiului, rezultatele acestei activități și planurile de dezvoltare în continuare. În cadrul dezbaterilor care s-au desfășurat pe acest subiect, au fost expuse mai multe puncte de vedere, atît referitor la capitolul incinerare și co-incinerare a deșeurilor, cât și la capitolul privind colectarea separată a deșeurilor în localități, educarea populației, valorificarea potențialului energetic al deșeurilor în contextul țării.
În concluzie, s-a convenit că în următoarea perioadă va fi elaborată o notă de poziție a societății civile de mediu referitor la propunerea de modificare a Legii deșeurilor în vederea reintroducerii aspectelor incinerarea şi co-incinerarea deşeurilor, precum şi crearea platformei pentru asigurarea funcţionalităţii legii. Nota de poziție va fi expediată factorilor de decizie din Parlament și Guvern.

Această ședință se incadrează în lista de activități din proiectul „Smart Waste Management” implementat în colaborare cu parteneri din Ucraina și Georgia, susținut prin intermediul schemei de re-granting a Secretariatului Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, finanțat de Uniunea Europeană și de National Endowment for Democracy.

 
Vizualizari: 440

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii