Informaţii utile

Întîlnirea de pregătire a Primei Şedinţe a Comitetului de utilizare durabilă şi protecție a bazinului rîului Nistru


La 5 aprilie a.c., a avut loc întîlnirea de pregătire  a primei şedinţe a Comitetului de utilizare durabilă şi protecție a bazinului rîului Nistru.
Această Comisie este una transfrontalieră, incluzînd membri din partea Ucrainei şi Republicii Moldova.
La întrunire a fost prezentă şi d-na Iuliana Cantaragiu, expert din partea Centrul ui Naţional de Mediu, care este membru a Comisiei din partea societății civile de protecție a mediului din Republica Moldova.
În cadrul acestei întruniri, au fost constituite: comitetul în baza Acodrului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării  durabile a bazinului rîului Nistru (ro)  (ru) , precum şi a grupurilor de lucru.
Au fost discutate şi convenită periodicitatea sedinţelor anuale (cel puțin una pe an), precum şi procedura de lucru a Comitetului, dar şi unele probleme actuale în bazinului Nistrului, cum ar fi: lichidarea depozitului de cenuşă de la hidrocentrala de la Dubăsari, organizarea Zilei Nistrului în 2018, precum şi planul de lucru a Comitetului pînă la următoarea şedinţă şi stabilirea datei de întrunire a primei Şedinţe a Comitetului bazinului rîului Nistru.
Întrunirea a reprezentat un început de dialog bilateral, chiar dacă a fost într-o atmosferă mai încordată, dar aceasta fiind parte a procesului de lucru, reprezentînd prima interacţiune a membrilor Comitetului creat.

Vizualizari: 276

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii