Informaţii utile

Centrul Naţional de Mediu la Forumul ONGurilor de Mediu: Ediţia 2018


La 20-21 Aprilie a avut loc Forum-ul ONG-urilor de mediu ediţia 2018 organizat de EcoContact.

Scopul Forum-ului a fost să fortifice cooperarea dintre sectorul asociativ de mediu întru mobilizarea eforturilor de protecţie a mediului ambiant în Republica Moldova. Deasemenea, în cadrul Forum-ului au fost trecute în revistă realizările şi eşecurile în domeniu pe parcursul ultimilor ani.

Forum-ul a adunat mai mult de 80 de reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu, autorităţilor centrale de resort şi a donatorilor externi. Forumul a reunit liderii ONG-urilor cu profil ecologic din toată republica care și-a împărtășit experiențele și au planificat acțiuni comune în viitorul apropiat.

În cadrul Forum-ului au fost organizate cîteva ateliere tematice în cadrul cărora s-au pus în discuţie:

Inovaţiile tematice ale acestei ediţii ţin de includerea aspectelor de integritate şi gen, precum şi a parteneriatelor cu mass-media.

În prima zi a Forumului (20 aprilie 2018), Centrul Naţional de Mediu a moderat atelierul "Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova” la care s-a discutat despre implicarea ONGurilor în procesul de îmbunătățirea a stării râurilor și despre cum putem conlucra în acest sens, în mod special că 13 organizații vor implementa în acest an proiecte în acest domeniu, pe diferite râuri, cu susținerea ADA/SDC prin prisma proiectului ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)” şi atelierul „Acordul de Asociere: reuşitele metodelor de monitorizare, următorii paşi şi poziţia comună”, în cadrul căruia au fost prezentate acţiunile realizate pînă în prezent şi restanţele la capitolul de protejare a mediului.

În a doua zi a Forumului, la şedinţa plenară au asistat și reprezentanți guvernamentali: Secretarul de Stat pe subiecte de mediu - Victor Gălușcă (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului), Ofițerul de programe (Mediul, Clima și Energie) – Virginia Bîlici (Ambasada Regatului Suediei la Chișinău) și Președintele Consiliului Național al ONG-urilor de mediu - Alecu Reniță. În cadrul şedinţei plenare au fost formulate un şir de recomandări către mediul asociativ şi autorităţile centrale ce se vor regăsi în rezoluţia finală a Forum-ului. Printre recomandările de bază sunt:

 

 

Vizualizari: 238

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii