Informaţii utile

Evenimente de informare privind Regulamentul de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor


Centrul Naţional de Mediu în parteneriat cu Agenţia “Apele Moldovei” lansează un şir de seminare de informare adresate autorităţilor publice locale, agenţilor economici şi persoane fizice, deţinători de lacuri de acumulare/ iazuri, în care vor fi discutate şi prezentate subiecte ce ţin de procesul de elaborare a Regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare/ iazurilor şi obţinerea autorizaţiei de folosinţă specială a apei.

În baza prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 977 din 16.08.2016, toţi deţinătorii de lacuri de acumulare/iazuri trebuie să elaboreze un Regulament de exploatare a lacului de acumulare/iazului. Conform aceleiaşi hotărîri de govern, termenul de perfectare a Regulamentului a fost pînă la 31.12.2017.

Ţinem să menţionăm că Regulamentul de exploatare a Iacurilor de acumulare/ iazurilor constituie temei pentru eliberarea autorizaţiei de folosinţă specială a apei pentru acvacultură şi piscicultură.

Aceste seminare vor oferi un support theoretic despre modul de funcţionare a unui bazin hidrografic, importanţa gestionării adecvate a bazinelor acvatice pentru balanţa apei, procesele de autoepurare a apei şi asigurarea accesului la apă a tuturor beneficiarilor dintr-un bazin hidrografic.

 Evenimentele  sunt organizate în cadrul proiectului ”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova” este implementat de Centrul Național de Mediu, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)” ” susţinut financiar de Agenţia „Apele Moldovei”.


 

Vizualizari: 228

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii