Informaţii utile

Informarea deţinătorilor/arendaşilor bazinelor acvatice în privinţa HG nr. 970


Centrul Naţional de Mediu în parteneriat cu Agenţia “Apele Moldovei” a lansat şirul de seminare de informare adresate autorităţilor publice locale, agenţilor economici şi persoane fizice, deţinători de lacuri de acumulare/ iazuri, în care vor fi discutate şi prezentate subiecte ce ţin de procesul de elaborare a Regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare/ iazurilor şi obţinerea autorizaţiei de folosinţă specială a apei.

CNM s-a întîlnit cu deţinătorii din raioanele Criuleni şi Anenii Noi, iar în acest moment suntem la Cantemir, unde discutăm aspectele teoretice de funcţionare a bazinelor hidrografice, a bazinelor acvatice şi a calităţii apelor din ele.

Domnul Tudor Castraveţ, de la Institutul de Ecologie şi Geografie ne relatează despre importanţa gestionării adecvate a bazinelor acvatice pentru balanţa apei, procesele de autoepurare a apei şi asigurarea accesului la apă a tuturor beneficiarilor dintr-un bazin hidrografic.

Reprezentantul Agenţiei “Apele Moldovei”, doamna Mariana Codreanu a explicat aspectele practice în ceea ce priveşte elaborarea Regulamentului de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor şi obţinerea autorizaţiei de folosinţă special a apei.

Din partea deţinătorilor/arendaşilor de bazine acvatice am primit multe întrebări, pe care le-am discutat şi am obţinut un feedback pentru a vedea care sunt necesităţile practice ale persoanelor interesate de subiect.

 „În Republică există peste 4000 de lacuri de acumulare, care trebuie să respecte anumite norme prescrise de Regulamentul de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. Acest regulament este obligatoriu și trebuie sa fie elaborat de deținătorii lacurilor conform Hotarîrii Nr. 977 din 16.08.2016. Spre regret doar 500 de lacuri aproximativ au elaborat acest regulament. Lacurile care nu respectă debitul salubru în aval de lac, ori în consecință contribuie la secarea mai multor segmente de rîu, apa nefiind disponibilă pentru toți utilizatorii de apă din bazin. Seminarele organizate pentru deținătorii de lacuri au drept scop să imbunătățească managmentul resurselor de apă în bazinul unui rîu și să contribuie la menținerea apei pe tot cursul rîului pentru toți utilizatorii de apă și pentru menținerea ecosistemelor acvatice.”

Ina Coșeru, președinte Centrul Național de Mediu

  Evenimentele  sunt organizate în cadrul proiectului ”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova” este implementat de Centrul Național de Mediu, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)” ” susţinut financiar de Agenţia „Apele Moldovei”.


Vizualizari: 225

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii