Informaţii utile

Surse informative pentru deţinătorii/ arendaşii de lacuri de acumulare/iazuri


În cadrul seminarelor pentru autorități publice locale și deținătorii de lacuri de acumulare/iazuri, lansate de către Centrul Naţional de Mediu,  au fost prezentate informaţii pentru a crește capacitățile lor de înțelegere a modului cum funcționează un bazin hidrografic și de ce este importantă gestionarea adecvată a bazinelor acvatice pentru balanța apei, procesele de autoepurare a apei și asigurarea accesului la apă a tuturor beneficiarilor dintr-un bazin hidrografic. Scopul evenimentului este de a informa audienţa care sunt deținătorii de lacuri pentru ca să înțeleagă că elaborarea regulamentului nu este un moft al autorităților, ci un instrument de reglementare pentru gestionarea integrată a resurselor de apă.

Materialele utilizate şi distribuite participanţilor pot fi accesate mai jos:

  1. Hotărîrea de Guvern nr. 977 din 16.08.2016 privind Regulamentul de exploatarea a lacurilor de acumulare/iazurilor 
  2. Elemente de hidrologie ca suport pentru gestionarea adecvată a lacurilor de acumulare (Tuodr Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie)
  3. Lacurile antropice (Tuodr Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  4. Cerinţele tehnice pentru exploatarea iazurilor (Mariana Codreanu, Agenţia Apele Moldovei)
  5. Lista actelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu
  6. Lista experţilor tehnici atestaţi (la data de 31 decembrie 2017)  
  7. Lista proiectanţilor de iazuri atestaţi (la data 01 august 2017)


Materialele au fost elaborate în cadrul proiectului  Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”,  care este implementat de Centrul Național de Mediu, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)” ” susţinut financiar de Agenţia „Apele Moldovei”


Vizualizari: 179

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii