Informaţii utile

+3 izvoare în fiecare an - politica locală propusă de Centrul Național de Mediu pentru a spori debitul de apă în rîul BîcPe data de 9 iunie 2014, echipa Centrului Național de Mediu a efectuat o vizită de studiu în satul Temeleuţi, raionul Călăraşi, pentru a identifica izvoarele care urmează a fi amenajate în cadrul proiectului "Râurile noastre - provocarea apelor transfrontaliere", implementat de Centrul Național de Mediu și finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD și cofinanțat de Fundația americană EcoCatalyst Foundation.

Pe lângă o serie largă de activități în cadrul proiectului menite să contribuie la reabilitarea râului Bîc, este și amenajarea a 3 izvoare în satul Temeleuți precum și conectarea acestora la râu. Scopul activității este de a spori cantitatea de apă în râul Bâc, care la moment se confruntă cu problema deficitului de apă în amonte de municipiul Chișinău. Aceste constatări se regăsesc în Raportul pe starea ecologică în bazinul râului Bîc, elaborat de Centrul Național de Mediu. Datele raportului indică faptul 45% din izvoarele din raioanele Călărași și Strășeni sunt captate, fapt ce condiționează insuficiența de apă în râul Bâc în amonte de Chișinău.

În aceeaşi ordine de idei, Centrul Național de Mediu, împreună cu autorităţile publice locale din raioanele Călăraşi şi Străşeni vor elabora politica locală "+ 3 izvoare în fiecare an", fapt ce va duce la creşterea treptată a volumului de apă în râul Bâc în fiecare an. Amenajarea celor 3 izvoare în satul Temeleuți va fi realizată de Centrul Național de Mediu și va fi un exemplu și un început de realizare a acestei politici locale pentru restul localităților care se confruntă cu problema captării izvoarelor.
 Aceste activități fac parte din cadrul proiectului "Râurile noastre - provocarea apelor transfrontaliere", finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD și cofinanțat de Fundația americană EcoCatalyst Foundation

 

Vizualizari: 623

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii