1. Comitetul de sub-bazin al r.Bâc

BâcDrept izvor al râului Bâc se consideră locul apariţiei albiei bine pronunţate, uscată în partea de sud-vest a s. Temeleuţi, r-nul Călăraşi. Râul Bâc se varsă în r. Nistru, la 225 km de la gura acestuia, la 1 km sud-vest de s. Gura Bâcului (figura 44). Lungimea râului este de 155 km, suprafaţa bazinului hidrografic – 2040 km2. Altitudinea izvorului – 181 m, gura – 6,0 m, căderea totală –175 m, înclinarea medie -1,13‰, valorile maxime înregistrându-se la 6 km – 6,6‰. Albia este neramificată, cu lăţimea 4,33 m, slab meandrată, iar pe sectorul dintre or. Străşeni şi or. Vatra este foarte meandrată, în aval de s. Mereni – canalizată, pe alocuri puţin pronunţată şi se pierde în lunca inundabilă, înmlaştinită. Lăţimea râului este de 8-12 m, iar adâncimea de 0,1- 0,2 m, în unele grinduri ajungând până la 0,8 -1,0 m, viteza cursului 0,1- 0,2 m/sec. Malurile predominant sunt abrupte, cu înălţimea 0,2 - 2,5 m, iar de la confluienţa cu r. Işnovăţ până la s. Bulboaca – înălţimea atinge 7 m.


Consiliul de bazin Bâc a fost constituit pe data de 6 decembrie 2013. 

Componența comitetului:

Raport privind situatia socio-ecologica in bazinul r.Bic (2013)

Regulamentul Comitetului de Sub-Bazin al r.Bîc

Procesele verbale ale întrunirilor comitetului:
Adresări:

- Scrisoarea Comitetului de Sub-Bazin al r.Bîc către Guvern și Minister

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii