2. Comitetul de sub-bazin al r.Ichel

IchelRâul Ichel îşi are începutul din izvoarele care se revarsă în vâlceaua la 2 km de la s.Hârceşti, r-nul Ungheni, la altitudinea de 230 m şi se varsă în r.Nistru, la 322 km de la gura r. Nistru, la 1 km în aval de s. Coşerniţa, la înălţimea absolută de 7,0 m. Lungimea râului Ichel este de 101 km, suprafaţa bazinului de recepţie este de 814 km2, căderea totală - 223 m, înclinarea medie – 2,21‰, la primii 3 km înclinarea medie este de 17,2‰.

Albia râului este slab meandrată, râul este neramificat, între satele Bularda, Răciula şi la 1 km în aval de s. Paşcani – slab evidenţiată, iar în amonte de s. Bularda, pe o lungime de 6 km – uneori seacă. Lăţimea râului constituie 1-9 m, adâncimea este de 0,1–0,8 m, viteza de curgere - 0,2 – 0,7 m/s. Fundul este plat, mâlos, acoperit cu rogoz şi stuf, între satele Paşcani şi Goian, din pietriş şi nisip. Malurile sunt abrupte, slab erodate. Apa din acumulări este folosită pentru irigarea terenurilor, dezvoltarea pisciculturii şi pentru necesităţi tehnice.


Consiliul de Bazin Ichel a fost constituit la
.

Componența comitetului:


Procesele verbale ale întrunirilor comitetului:

Regulamentul de activitate a Comitetului de sub-bazin al r.Ichel

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii