Legislaţia de mediu

Lista actelor legislative în domeniul protecţiei mediului ale Republicii Moldova

Codurile Republicii Moldova

 1. Codul funciar, nr. 828 din 25.12.1991  
 2. Codul subsolului, nr.3 din 02.02.2009 
 3. Codul silvic, nr.887 din 21.06.1996 

Legile Republicii Moldova

 1. Legea privind protectia mediului inconjurator, nr.1515 din 16.06.1993
 2. Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 
 3. Legea cu privire la apa potabila, nr.272 din 10.02.1999 
 4. Legea regnului animal, nr.439 din 27.04.1995
 5. Legea regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007 
 6. Legea cu privire la protectia plantelor, nr.612 din 01.10.1999
 7. Legea culturilor nucifere, nr.658 din 29.10.1999 
 8. Legea cu privire la zonele si fasiile de protectie a apelor, raurilor si bazinelor de apa, nr.440 din 27.04.1995 
 9. Legea cu privire la spatiile verzi ale localitatilor urbane si rurale, nr.591 din 23.09.1999 
 10. Legea pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, nr.1041din 15.06.2000 
 11. Legea privind protectia aerului atmosferic, nr.1422 din 17.12.1997
 12. Legea cu privire la resursele naturale, nr.1102 din 06.02.1997 
 13. Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura nr. 149 din 08.06.2006 
 14. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, nr.1538 din 25.02.1998 
 15. Legea privind plata pentru poluarea mediului, nr.1540 din 25.02.1998 
 16. Legea privind deseurile, nr.209 din 29.07.2016 
 17. Legea privind expertiza ecologica, nr.851 din 29.05.1996 
 18. Legea privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase, nr.116 din 18.05.2012
 19. Legea cu privire la regimul produselor si substantelor nocive, nr.1236 din 03.07.1997 
 20. Legea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, nr.852 din 14.02.2002
 21. Legea privind securitatea biologica, nr.755 din 21.12.2001
 22. Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, nr.132 din 08.06.2012 
 23. Legea privind eficienta energetica, nr.142 din 02 .07.2010 
 24. Legea cu privire la activitatea hidrometeorologica, nr.1536 din 25.02.1998 
 25. Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, nr.352 din 24.11.2006
 26. Legea privind accesul la informatie, nr.982 din 11.05.2000 
 27. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, nr.29 din 13.02.2003 
 28. Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea in domeniul actiunilor active asupra proceselor meteorologice si altor procese geofizice, nr.1080 din 24.05.2002 
 29. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la reteaua hidrometeorologica interstatala a Comunitatii Statelor Independente, nr.1363 din 4.10.2002 
 30. Lege cu privire la ratificarea Protocolului privind poluantii organici persistenti si a Protocolului privind metalele grele la Conventia din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, nr. 1018 din 25.04.2002 
 31. Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologica, nr. 1381 din 11.10.2002 
 32. Legea privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internationale in domeniul protectiei mediului, nr. 111 din 27.04.2001

Hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova

 1.  Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice nr. 988 din 21.09.1998  
 2. Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată nr. 803 din 19.06.2002 
 3. Privind aprobarea Concepţiei politicii de mediu a Republicii Moldova nr. 605 din 02.11.2001 
 4. Pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova nr. 350 din 12.07.2001 

 Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

 1. Cu privire la unele măsuri privind reglementarea utilizării bazinelor acvatice, nr. 1202 din 08.11.2001 
 2. Cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere, nr.189 din 05.03.2001 
 3. Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise,nr. 1543 din 29.11.2002 
 4. Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fâşiilor riverane de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, nr. 32 din 16.01.2001 
 5. Despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite, nr.1009 din 05.10.2000 
 6. Pentru aprobarea Regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei, nr. 782 din 03.08.2000 
 7. Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile naturale, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice şi Regulamentului-cadru cu privire la monumentele de arhitectură peisajeră nr. 784 din 03.08.2000 
 8. Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la grădinile botanice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile ştiinţifice nr. 785 din 03.08.2000 
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici nr. 961 din 21.08.2006 
 10. Despre aprobarea Regulamentului privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu nr. 72 din 25.01.2000 
 11. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici nr. 935 din 11.10.1999 
 12. Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice nr. 988 din 21.09.1998 
 13. Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile asupra mediului înconjurător nr. 394 din 08.04.1998 
 14. Pentru aprobarea regulamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor nr. 395 din 08.04.1998 
 15. Cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier nr. 1007 din 30.10.1997 
 16. Cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale nr. 1008 din 30.10.1997 
 17. Cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie şi a altor plantaţii silvice nr. 106 din 27.02.1996 
 18. Cu privire la modul de elaborare şi aprobare a schemelor de utilizare în complex şi protecţie a apelor nr. 747 din 03.11.1995 
 19. Cu privire la proiectul acordului de concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de exploatare a resurselor „Redeco LTD" (S.U.A.) privind cercetarea şi exploatarea resurselor de ţiţei şi gaze din Republica Moldova nr. 621 din 07.09.1995 
 20. Cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului nr. 259 din 12.04.2013 
 21. Cu privire la Regulamentul Cadastrului de Stat al Apelor nr. 763 din 23.09.2013 
 22. Despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate nr.404 din 09.06.1994 

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii