Informaţii utile

Seminar de certificare a profesorilor de biologie din r. Criuleni, Orhei și mun Chișinău pe monitorizarea calității apei în rîurile mici


La data de 27 noiembrie 2014, echipa Centrului Naţional de Mediu a organizat un seminar de certificare a profesorilor de biologie din raionul Criuleni privind monitorizarea calităţii apei prin metoda macronevertebratelor acvatice în rîurile mici.

Seminarul a fost organizat în incinta Direcției Educație Criuleni şi a adunat 15 profesori de biologie din localităţile raioanelor Criuleni, Orhei și municipiul Chișinău, care sunt amplasate în bazinul rîului Ichel, și care au beneficiat de un curs-expres de monitorizare a calităţii apei în rîurile mici prin identificarea macronevertebratelor acvatice. Agenda seminarului a fost divizată în două sesiuni:

1.  Instruire teoretică privind metoda determinării calității apei în baza macronevertebratelor acvatice;

2.  Activitate practică pentru identificarea nevertebratelor şi calităţii apei.

În prima parte a seminarului, Dna Victoria Luchianov, Inginer Coordonator al Grupului Hidrobiologic al Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a făcut o prezentare vis-a-vis de evaluarea rapidă a calității apelor de suprafață conform analizei  comunităților de  macronevertebrate  bentice. De asemenea, dumneaei a făcut o scurtă prezentare a situaţiei rîurilor în Republica Moldova, exemplificând cele mai frecvent întâlnite specii de nevertebrate. În a doua parte a seminarului, participanţii au avut ocazia să se implice activ la identificarea comunităţii de vietăţi acvatice, cu ajutorul cărora au practicat metoda identificărei calității apei. La finalul seminarului profesorii au primit certificate de calificare profesională, care atestă faptul că au absolvit cursurile de instruire privind determinarea calităţii apelor din rîuri mici prin metoda monitoringului hidrobiologic.

Cursul de instruire a fost organizat în cadrul proiectului "Rîurile noastre – provocarea apelor transfrontaliere"  implementat de Centrul Naţional de Mediu şi finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD și cofinanțat de Fundația EcoCatalyst Foundation
 

 

Vizualizari: 645

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii