Informaţii utile

Consiliul de Bazin Bîc se implică pentru creșterea debitului de apă a rîului


La sfîrşitul anului 2011, în urma unor consultări vaste cu reprezentanţi ai diferitor grupuri de interes: organizaţii ale societăţii civile, Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, ADR Centru, donatori activi în RM în domeniul apelor, autorităţi publice locale şi companii private, Centrul Național de Mediu a lansat iniţiativa de „Reabilitare ecologică a rîului Bîc”. Motivaţia principală a constituit starea deplorabilă a rîului Bîc, unul din principalii afluenţi din Moldova a fluviului Nistru, care traversează 4 centre urbane, inclusiv mun. Chişinău, avînd un impact major asupra rîului, fiind calificat de către instituţiile de specialitate cu gradul III spre IV de poluare.
În cadrul iniţiativei a fost instituit Consiliul de Bazin al rîului Bîc, urmînd prevederile Directivei-cadru Apă a UE, cu o componenţă de 15 membri, reprezentaţi de autorităţile publice locale, instituţii de profil, organe competente şi societate civilă. Consiliul este un organ consultativ, constituit în bază obştească, care se întruneşte în şedinţe trimestriale, unde sunt puse în discuţie problemele stringente ale râului şi acţiunile necesare pentru reabilitare. CNM a fost ales să îndeplinească funcţia de Secretariat Tehnic al Consiliului de Bazin Bâc. 
Astfel, pe data de 27 noiembrie 2015, Consiliul bazinal Bîc s-a întrunit în cadrul unei noi ședințe, care s-a desfășurat în satul Temeleuți, r-nul Călărași, locul de unde rîul își începe cursul. La ședință au participat: Țurcanu Zinaida ( primarul satului Temeleuți), Iuliana Cantaragiu, Mihai Mustea (Secretariatul Tehnic al CBB), Mitrea Constantin ( Inspecția de stat în construcții), consilieri locali, profesori- în total 24 de persoane.
În prima parte a ședinței, s-au discutat subiecte ce țin mai mult de componența Consiliului și de necesitatea  modificării acestuia, din cauza membrilor care nu mai dețin funcții în cadrul comitetului în urma alegerilor locale. Ca rezultat, în componența Consiliului Bazinal Bîc au fost incluși reprezentanții Consiliilor raioanelor Strășeni, Ialoveni, Călărași și Anenii Noi: Andrei Raileanu, Sorin Tozlovanu, Gheorghe Iosob și Victor Diliraico.
A doua parte a ședinței a pus accent pe problemele existente în Bazinul Hidrografic Bîc, cum ar fi: influența secetei  din anul curent asupra apelor, construcția sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate din s. Temeleuți, problemă care contribuie nemijlocit la poluarea rîului. Comitetul subbazinal, urmărește prin acțiunile sale, creșterea debitului de apă în rîul Bîc precum și în afluenții acestuia, care ar da viață  ecosistemelor acvatice. Situația s-a schimbat progresiv datorită implicării autorităților publice locale și CBB, care au amenajat 3 izvoare, ulterior acestea au devenit sursă de  alimentare  directă a  rîului Bîc, inițiativă concepută în 2014 de către Centrul Național de Mediu. Politica locală ,,+3 izvoare în fiecare an'' va contribui anual la creșterea debitului de apă.
S-au pus în discuție metode de implementare a proiectelor cu privire la asigurarea  cu un  sistem de canalizare și  construirea unei stații de epurare, fiindcă satul Temeleuți dispune deja de un sistem modern de aprovizionare cu apă. Cea mai mare consecință a lipsei unei stații de epurare este faptul că apele neepurate ajung direct în Bîc, iar mai apoi în Nistru.
Există însă probabilitatea ca locuitorii să refuze conectarea la sistemul de canalizare, iar acesta ulterior nu va determina o bună funcționalite a stației de epurare, care va avea nevoie de un volum mare de ape uzate pentru a funcționa. Aceste proiecte au nevoie de finanțare, misiune care-i aparține Ministerului Mediului. Primii consumatori o dată cu implementarea acestui proiect  vor deveni grădinița de copii din sat și gimnaziul.
În final, membrii prezenți la ședință au decis să propună Ministerului Mediului de a elabora un Regulament privind modul de gestionare a apelor izvoarelor ca sursă de alimentare pentru populație, în condițiile Legii Apelor. La fel s-a hotărât ca să fie promovată inițiativa ,,+ 3 izvoare amenajate pe an'' de către Consiliile raionale de bazin, care în prezent este susținută de către CR Călărași și Strășeni.

Acest eveniment este organizat în cadrul inițiativei ,,Iubește-ți rîul'', susținută financiar de către fundația americană EcoCatalyst FoundationVizualizari: 573

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii