Informaţii utile

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


Poluarea apelor de suprafață în țara noastră se întîmplă din diverse motive. Dar după ani de experiență putem afirma, cu certitudine, că deversările apelor poluate în rîuri și lacuri, fără ca acestea să treacă etapele de preepurare si epurare, cauzează daune incomensurabile mediului înconjurător. Aceste ape provin, în mare parte, din activitatea agenților economici, în special a celor care au producție specifică: producerea vinurilor, băuturilor alcoolice, alimentatie publica, deservirea parcului auto etc.


 

Cadrul legislativ actual prevede normative privind deversarea apelor uzate în sistemul centralizat de canalizare și/sau în corpurile de apă: aici se înscriu și Legii apelor nr. 272 (adoptată la data de 23.12.2011, intrată în vigoare la data de 26.10.2013) și a HG nr. 950 din 25.11.2013, precum și regulamentele respective. Însă acestea nu se respectă pe deplin, fapt ce cauzează un lanț de probleme ulterioare.

În cadrul proiectului „Creșterea capacităților grupurilor țintă în bazinul r.Răut” ne-am propus să deschidem un dialog pe subiectul deversării apelor uzate fără preepurarea acestora (cazul la marea majoritate a companiilor din tara), invitînd la un seminar de informare agenți economici care activează în domeniul vinificației, dar și alte întrepinderi cu potential de poluare specific al apelor reziduale.
În cadrul evenimentului au fost prezentate: normativele parametrilor chimici, care trebuie să fie respectate de agenții economici, operatorii de apă și canalizare în momentul deversării apelor uzate în sistemul centralizat de canalizare și/sau în corpurile de apă și importanța respectării parametrilor normative explicate de reprezentanții Inspectoratului Ecologic de Stat; modul de funcționare a stațiilor de epurare municipal și consecințele nerespectării legislației de mediu explicate de reprezentanții „Apă Canal” Chișinău; experiența internațională de pre-epurare a apelor uzate; tipurile de tehnologii de epurare a apelor uzate expertizate în Republica Moldova care au fost aduse la cunoștință de reprezentatnul Institutului de Ecologie și Geografie.
 

A fost subliniat faptul că, o dată cu dezvoltarea economiei, compoziția apelor reziduale a căpătat cu totul alt aspect, depășind capacitățile de epurare ale stațiilor de epurare a apelor uzate construite mulți ani în urmă. Multitudinea de deversări necontrolate și substanțele care ajung în canalizare crează mari dificultăți la epurarea eficientă a apelor la final de proces. Stația de epurare funcționează bine în cazul în care apele reziduale intrate în stație corespund anumitor parametri (ph, nivel de fosfor și azot, de exemplu). Din acest motiv și sunt importante acele stații de preepurare, practicate pe larg pe tot globul pămîntesc, ca sistemul să funcționeze perfect, fără a aduce prejudicii mediului înconjurător.

În concluzie: respectarea legilor și regulamentelor în vigoare nu are drept scop pedepsirea agenților economici prin amenzi usturatoare, ci de a crește nivelul calității apelor de suprafață, apă folosită ulterior cu scop de adăpat animale domestice, irigare culturi agricole, piscicultură, agrement. Cît de liric nu ar suna acest lucru, dar fiecare din noi este direct responsabil pentru protecția resurselor de apă din țara noastră.

Acest proiect este implementat cu sprijinul Agenției de Dezvoltare a Austriei și al fundației EcoCatalyst Foundation.
 Vizualizari: 669

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii