Informaţii utile

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


Deja este o tradiție ca, în fiecare primăvară și toamnă să mergem la rîu și să efectuăm monitorizarea biologică a calității apei acestuia. Metoda este bazată pe determinarea speciilor de nevertebrate existente într-un anumit punct de prelevare a probelor pe cursul rîului și determinarea calității după o formulă bazată pe gradul de toleranță a organismelor depistate la poluarea apei. Este un exercițiu didactic de grup, care pune în practică cunoștințele teoretice obținute de elevi în cadrul lecțiilor de biologie și geografie din cadrul programului școlar.

În această toamnă, în vizor este bazinul r.Răut. Pe cursul acestora, au fost nominalizate 7 puncte de testare a calității apei. Avînd rezultatele acestor monitorizări, putem întregi o imagine a impactului localităților de pe cursul rîului asupra calității acestuia.  

Punctele în care s-au efectuat monitorizările au fost:

  1. s.Rediul Mare, r.Dondușeni – locul unde izvorăște r.Răut. Aici elevii din Gimnaziul „Rediul Mare” au cercetat calitatea apei, fiind primul punct pentru testarea calității apei pe tot traseul. Punctul de prelevare se află la cîteva sute de metri de la izvorul propriu-zis, iar pînă a ajunge aici, rîulețul trece prin gospodării private și deja este afectat de diverse deșeuri. Proba a arătat că calitatea apei este bună.
  2. s.Pelinia, r.Drochia – elevii Liceului Teoretic „Pelinia” au cercetat calitatea apei în apropierea podului de la intrare în sat. Este o locație foarte bună, cu vegetație și pietre, comodă pentru prelevarea probelor, sigură pentru participanți și oferă posibilitatea colectării diverselor specii. Rezultatele din acest punct de testare au arătat că apa din rîu este bună.
  3. mun.Bălți – în acest punct de testare, care se află în amonte de stația de epurare a municipiului, dar și în aval de mai multe surse de poluare provenite de la deversări ilicite de apă poluată direct în rîu, au participat elevii a 3 licee din localitate: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și Liceul Teoretic „George Coșbuc”. În r.Răut apa este de calitate satisfăcătoare – așa spun rezultatele testului. În acest punct, în premieră, elevii au avut ocazia să testeze și alți parametri importanți ai calității apei împreună cu reprezentantul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
  4. s.Mărculești, r.Florești – punctul de testare se află după stația de epurare din or.Bălți, însă înainte de stația de epurare din or.Florești. Aici au lucrat elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”. După analiza probei preluate în apropierea liceului, grupul de cercetare a ajuns la concluzia că apa este de calitate satisfăcătoare.
  5. or. Sîngerei – cu toate că orașul nu este localizat direct pe cursul r.Răut, pe aici trece r.Ciulucul Mare care este unul din afluenți ai r.Răut. În acest punct de preluare a probelor au lucrat elevii din Liceul Teoretic „Olimp”. Rezultatele testării au arătat că apa din rîu este de calitate rea.
  6. s.Căzănești, r.Telenești – fiind situat după mai multe orașe care exercită o presiune ecologică considerabilă asupra rîului, în acest punct se pot deja vedea consecințele. Elevii din Liceul Teoretic „Adrian Păunescu” și Gimnaziului „Căzănești” au dedus, după formula analizei apei prin metoda macronevertebratelor, că calitatea apei este satisfăcătoare. O testare adițională a fost prezentată elevilor de către reprezentatul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
  7. or.Orhei – aici cursul rîului este mai sprinten, iar elevii din Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „M.V.Lomonosov”, Liceul Teoretic „Aleco Russo” si Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” au determinat că calitatea apei este satisfăcătoare, însă punctajul acumulat a fost mai mic decît la punctul de prelevare precedent. Aici, de asemenea, a fost efectuată o testare extinsă, cu participarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
  8. s.Ustia, r.Dubăsari – ultimul punct de pe traseul nostru înainte ca r.Răut să debușeze în r.Nistru. Aici, elevii Gimnaziului „Ustia” au prelevat probe din apa rîului şi, analizînd rezultatele obţinute, au concluzionat că calitatea apei este una satisfăcătoare.

Monitoringul biologic este un exerciţiu îndrăgit de elevi – aşa arată practica noastră. Iar rezultatele obţinute sunt importante pentru o orientare mai clară cînd vine vorba despre poluarea rîului şi se caută cauzele ce provoacă acest lucru.

Mai multe imagini de la fața locului găsiți aici.

Lecţiile practice de monitorizare biologică a apei fac parte din proiectul „Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)”, implementat cu suportul Agenţiei de Dezvoltare a Austriei şi EcoCatalyst Foundation.
 

  

Vizualizari: 682

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii