Informaţii utile

DEZVOLTARE DURABILĂ ... REALITATE SAU VIS? (I)


Sănătatea unei societăţi depinde de aspectele pe care le pun în valoare cetăţenii săi, de modul în care ei concep şi înţeleg aceste aspecte, combinat cu intensitatea importanţei pe care ei o acordă. La rîndul său, felul cum sunt derulate lucrurile într-o societate, pornind de la manifestările oamenilor, ca simpli cetăţeni şi continuînd cu manifestările lor în funcţiile pe care le deţin şi activităţile pe care le desfăşoară în societatea respectivă, au o legătură directă cu nivelul lor de percepere, de învăţare şi de conştientizare, pe care îl dezvoltă pe parcursul întegii vieţi. 
Reieşind din această succintă analiză, constatăm faptul, că educaţia populaţiei ar trebui să constituie una dintre cele mai importante valori pentru o societate, fiindcă ea influenţează direct bunăstarea ei. Respectiv, ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare om, comunitate, ţară, regiune. 
Manifestările omului din ultima sută de ani, denotă faptul că omenirea şi-a concentrat atenţia asupra banului, prioritizîndu-l, transformîndu-l într-o valoare, a cărei intesitate creşte în fiecare an, în fiecare deceniu. Mai mult ca atât, ea a crescut dintr-o valoare individuală într-o valoare colectivă. Şi cel mai surprinzător este faptul, că nu contează calitatea lor, adică în ce scopuri sunt utilizaţi, ci cantitatea lor. 
Astfel, întrebările existenţiale nu mai sunt interesante, rămînînd în interesul unui grup de oameni, calificaţi drep „ciudaţi”, fiind înlocuite cu numărul de metri pătraţi pe care-i ocupi, numărul de maşini pe care le conduci, numărul de conturi pe care le deţii în numărul de bănci, numărul de mîncăruri şi băuturi pe care le consumi, numărul de kilometri pe care-i parcurgi pentru a merge într-o vacanţă, numărul de ţări pe care le vizitezi pentru a te lăuda în faţa prietenilor, cunoscuţilor sau chiar şi a necunoscuţilor, important este ca această informaţie să te „crească” în valoare (dar mai curînd, în volum) în faţa semenilor tăi. Privit dintr-o parte, acest tablou, se asimilează cu un raliu, în care oamenii s-au antrenat într-o cursă a cantităţii, care duce ... unde? Această goană acerbă a majorităţii, seacă resursele planetei, cele care dau „valoare” (sau mai bine zis, volum) aspiraţiilor noastre cantitative.
Aşi atrage atenţia asupra câtorva date concentrate în filmul documentar „HOME”, realizat de fotograful, regizorul, reporterul, jurnalistul şi ecologistul francez Yann Arthus-Bertrand, care a reuşit prin excelenţă să atragă atenţia asupra direcţiei cursei în care omenirea s-a înrolat. Rezultatul activităţii umane din ultimii 60 de ani a produs modificări substanţiale în aspectul planetei. Necesităţile noaste, într-o continuă creştere cantitativă, au dus la: dispariţia a 30% din recifele de corali, care asigură ecosistemul acvatic, prin urmare – resursele de apă, hrană şi oxigen, atît de necesare vieţii; intensificarea agriculturii mecanizate, ce a stimulat problema secetei, în consecinţă consumând pentru irigare 70% din resursele de apă potabilă ale omenirii; consumul exagerat de apă, a cauzat faptul că, deja, fiecare al 10 mare rîu din lume nu se mai varsă în mări şi oceane pe parcursul a cîteva luni pe an; creşterea volumului pescuitului de 5 ori, de la 18 la 100 mln tone metrice pe an, epuizînd în consecinţă ¾ din sectoarele piscicole; defrişări masive, ceea ce provoacă eroziunea solului, care nefiind protejat este spălat de ploi, în consecinţă avem 40% din terenurile arabile deja degradate; lipsa accesului la apă potabilă a fiecărui al 6-lea om pe pămînt, cu un impact direct asupra sănătăţii sale; moartea a 5000 de oameni în fiecare zi din cauza apei poluate; creşterea numărului de maşini la 900.000.000 de bucăţi, inspirat din faptul că automobilul este un simbol al comfortului şi al progresului; dispariţia anuală a unei suprafeţe de 13 mln ha de pădure, care se consideră a fi temelia echilibrului climateric; generarea unui consum de zăcăminte naturale în proporţie de 80% din totalul extras, de către doar 20% din populaţia planetei, ceea ce va duce la epuizarea stocului pînă la sfîrşitul acestui secol. Pentru a mai zgudui un pic minţile omenirii, pentru a mai trezi din subconştientul nostru nişte întrebări, Yann Arthus-Bertrand a făcut accesibilă vizionarea filmului său oricînd, pentru orice doritor de a cunoaşte, cu aspiraţii de a înţelege, prin intermediul unui rezultat al progresului omenirii – internetul: http://www.home-2009.com/us/index.html . Vă invit să vizionaţi acest film şi aşi fi curioasă să aflu impresiile şi părerile dumneavoastră ca locuitori ai acestei ţări, ai acestei planete şi ca persoane activ antrenate în activităţile pe care le desfăşuraţi în viaţa socială şi economică a ţării, a planetei.
Deci, unde duce drumul pe care l-am ales... noi, oamenii?

Cu mult respect,

Centrul Naţional de Mediu
cnm@enviroment.md

Vizualizari: 668

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii