Informaţii utile

Anunț Pentru Selectarea Companiei De Audit


Asociația Obștească „Centru National de Mediu”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2019.

 Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru un an (anul 2019), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare.

 Termenii și modul de prezentare a ofertei:

 1) oferta se prezintă la sediul Beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Tarii 61, of. 20;

 2) oferta se prezintă în original până la data de 5 martie 2020, ora 17:00, la sediul Beneficiarului;

 3) oferta poate fi expediată prin intermediul poștei electronice la adresa cnm@environment.md

 Termenii de referință integral pot fi accesați aici.

 Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

 1)     prețul serviciilor de audit;

 2)     perioada de efectuare a auditului;

 3)     termenul de prezentare a scrisorii către management;

 4)     termenul de prezentare a raportului auditorului;

 5)      experiența în domeniul dat de minim cinci ani.

 Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include:

 1) copia certificatului de înregistrare;

 2) copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

 3) copia licenței privind activitatea de audit;

 4) copia certificatului de auditor cu experiență de minim cinci ani;

 5) CV-ul auditorilor implicați.

 Termenul limită de prezentare a ofertei data de 5 martie 2020, ora 17:00.

 Telefon de contact: 068946333;

 Email: cnm@environment.md

 Persoana de contact: Igor Belibov, contabil AO „Centru National de Mediu”

 Doar compania selectată va fi contactată.

 Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Vizualizari: 44

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii