Informaţii utile

INVITAȚIE PENTRU MASS-MEDIA: Semnarea Acordului de Colaborare dintre CNM, IGP și IES privind Prevenirea, Contracararea și Depistarea Contravențiilor și Infracțiunilor Ecologice


La data de 24 aprilie 2014, Centrul Național de Mediu în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratul Ecologic de Stat vor semna Acordul de Colaborare privind prevenirea, contracararea și depistarea contravențiilor și infracțiunilor ecologice. Evenimentul va avea loc la ora 10.00 în incinta Inspectoratului General de Poliție, Sala de Protocol (str. Tiraspol 11)
Scopul acestui act este de a întreprinde măsuri și acțiuni contra persoanelor culpabile de încălcarea normelor și cerințelor ecologice, prejudicierea mediului în conformitate cu legislația în vigoare, de a contribui la afirmarea și conștientizarea persoanelor fizice, juridice și cu funcții de răspundere în privința obligativității respectării legislației de mediu și de comportament demn în societate, responsabilității pentru daunele aduse naturii și sănătății populației;

Obiectivele colaborării prevăd implicarea colaboratorii IES, CNM, IGP în organizarea și desfășurarea inspecțiilor/raidurilor de prevenire, contracarare a spălării vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate, exercitarea acțiunilor comune îndreptate spre respectarea legislației și standardelor naționale privind managementul deșeurilor, depistarea persoanele vinovate de încălcarea legislației cu privire la protecția mediului, documentarea încălcările legislației în vigoare și aplica măsuri în conformitate cu legislația în vigoare, publicarea și difuzarea în mass-media a rezultatelor acțiunilor comune întreprinse.
Astfel invităm reprezentanții mass-media la acest eveniment. Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 022 83 67 27; mob: 060176393. Persoană de contact Alla Vacarciuc, Coordonator Comunicare, Centrul Național de Mediu

Vizualizari: 604

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii