Informaţii utile

Activități de instruire privind monitorizarea calității apei în râurile Tigheci și Larga realizate de Centrul Național de Mediu


La data de 23 aprilie 2014, în incinta Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” or. Cantemir, s-a desfășurat un seminar de instruire a profesorilor de biologie și geografie cu tematica “Monitorizarea biologică a calității apei râurilor Tigheci și Larga”. La seminar au participat profesori din localitățile raionului Cantemir, precum și din localitățile Baiuș și Iargara, raionul Leova, situate în bazinul hidrografic Tigheci. Seminarul a fost organizat de AO “Centrul Național de Mediu” în cadrul proiectului “Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei .
Seminarul a fost divizat în două sesiuni:
• aspecte metodologice a aprecierii calității apei în râurile mici;
• activități practice de monitoring prin identificarea macronevertebratelor acvatice
Aspecte ce țin de cantitatea și calitatea apelor de suprafață și freatice, starea obiectelor acvatice și cursurilor de apă, necesitatea întreprinderii activităților de protecție și monitorizare a apelor în regiune au fost prezentate de către Mihai Mustea, Manager Programe Politici de Mediu, Centrul Național de Mediu. Concomitent, dumnealui a oferit răspunsuri la întrebările parvenite din partea participanților la seminar, legate de starea apelor în regiune. Participanții au primit ghidul “Monitorizarea calității apei în baza macronevertebratelor acvatice” și chestionarul privind calitatea apelor în râuri mici. 
Activitățile practice ale seminarului au fost moderate de către Ina Coșeru, Președinte, Centrul Național de Mediu și Iuliana Cantaragiu, Expert Proiecte, Centrul Național de Mediu. În cadrul acestor activități au fost prelevate probe de apă din râul Tigheci și a fost evaluată calitatea apei prin identificarea vietăților acvatice prezente în apa râului, constatându-se calitatea „satisfăcătoare” a acesteia. 
Calitatea apei se apreciază cu ajutorul comunităţilor de vietăţi acvatice, care necesită condiţii specifice de trai. Multe din organismele ce populează râurile sunt sensibile la schimbările calităţii apei. Metoda constă în colectarea macronevertebratelor, identificarea organismelor şi determinarea calităţii apei. Categoriile de calitate a apei – excelentă, bună, satisfăcătoare şi de proastă calitate se determină în baza nivelului de toleranţă a organismelor găsite în bazinul respectiv la poluare şi în baza diversităţii organismelor colectate în timpul investigaţiilor. 
Astfel de activități practice se vor organiza în fiecare localitate situată în bazinele hidrografice Tigheci și Larga cu participarea elevilor din liceele și gimnaziile din regiune. Echipele antrenate în această activitate de voluntariat for fi asigurate cu echipament necesar din partea Centrului Național de Mediu. 
Scopul acestor activități este de ridica nivelul de conștientizare a tinerei generații vis-a-vis de starea alarmantă a râurilor din țară precum și de a aduce metode noi, interactive în procesul de educație ecologică. Amintim că în anul 2012 Centrul Național de Mediu a instruit și antrenat cca 60 de școli din bazinul râului Bâc în activități de monitorizare. 
Această activitate face parte din proiectul "Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldovei" este cofinanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei în Republica Moldova și fundația americană EcoCatalyst Foundation.

Vizualizari: 619

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii