Informaţii utile

Lansarea proiectului „Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldova”


Mâine, 19 iunie 2014,  Centrul Național de Mediu organizează seminarul de lansare a proiectului  „Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldova”, implementat de Centrul Național de Mediu, finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei și co-finanțat de Fundația americană EcoCatalyst Foundation.  Seminarul va avea loc în incinta Consiliului Raional Cantemir (sala de ședințe), cu începere de la orele 11.30.

La eveniment sunt invitați Andrei Malașevschi, Președintele Raionului Cantemir, Dumitru Vrabie, Medic-Șef, Centrul de Sănătate Publică Cantemir, Roman Ciubaciuc, Primarul or. Cantemir, primarii localităților amplasate în bazinele râurilor Tigheci și Larga, profesori implicați în activități de monitorizare a calității apei în r. Tigheci și Larga, ONG-uri și alte părți interesate.

Pe agenda seminarului sunt incluse subiecte precum: Situația ecologică pe râurile Tigheci și Larga; Calitatea apelor de suprafață și freatice monitorizate de Centrele de Sănătate Publică Leova și Cantemir (localitățile situate în bazinele  râurilor Tigheci și Larga); Activitățile întreprinse de primăria Cantemir pentru aprovizionare cu apă și sanitație a populației or. Cantemir; Sisteme și instalații de epurare ale apelor uzate, utilizate în Republica Moldova .

Totodată reprezentanții  Centrului Național de Mediu vor prezenta proiectul “Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldovei” al cărui scop principal este de a îmbunătăți educația ecologică și a promova buna gestionare a resurselor de apă, asigurând totodată aprovizionarea cu apă de calitate și epurarea apelor uzate în localitățile amplasate în bazinele râurilor Tigheci și Larga.

Astfel, acest proiect promovează crearea unui sistem de management și de utilizare a apelor de suprafață și subterane  fiind axat pe evaluare, planificare și luarea deciziilor în mod participativ, stabilirea unui mecanism de protecție a apelor, prevenirea poluării și  degradării ecosistemelor acvatice.

Centrul Național de Mediu invită reprezentanții mass-media la lansarea acestui proiect, menit să promoveze asigurarea cu apă de calitate și canalizare localitățile din bazinele râurilor Tigheci și Larga.

Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la 022 83 67 27 sau la mob: 060176393.

Persoană de contact: Alla Vacarciuc, Coordonator Comunicare, Centrul Național de Mediu


 Proiectul"Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldovei" este finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei în Republica Moldova și co-finanțat de fundația americană EcoCatalyst Foundation.


Vizualizari: 608

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii