Informaţii utile

Acțiuni de promovare a managementului durabil al resurselor de apă în sudul Moldovei realizate de CNM


În perioada 8-9 octombrie 2014, Centrul Național de Mediu a desfășurat în raionul Cantemir o serie de acțiuni menite să contribuie la promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldova Moldovei.
Astfel la data de 8 octombrie în incinta Consiliului Raional Cantemir a avut loc ședința de constituire a Consiliului de Bazin Tigheci. La ședință au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale din satele amplasate în bazinul rîului Tigheci, ÎM „Apa –Canal” Cantemir, reprezentanți ai Inspecției Ecologice Cantemir, reprezentanți ai Centrului de Sănătate Publică Cantemir, ONG-uri din regiune și alte părți interesate. În cadrul ședinței a fost prezentat raportul privind situația ecologică în bazinul râului Tigheci, care a fost elaborat în perioada mai septembrie 2014 de către Centrul Național de Mediu. Autorul raportului, Mihai Mustea, Manager de Programe, Centrul Național de Mediu a menționat faptul că râul Tigheci este într-o stare relativ satisfăcătoare comparativ cu alte râuri din țară, dar acesta este supus fenomenului de poluare, datorită fabricilor de vinuri și fermelor de animale amplasate în regiune cât ți a managementului neadecvat al deșeurilor. Totodată, în cadrul ședinței a fost ales președintele Consiliului de Bazin Tigheci în persoana domnului Ciubaciuc Roman, primarul or. Cantemir, iar atribuțiile Secretariatului Tehnic al Consiliului vor fi îndeplinite de AO „Pyretus”.
În aceeași zi, în fața Consiliului Raional Cantemir a fost organizat un flash-mob ecologic pentru protecția râurilor din sudul Moldovei  cu participarea  tinerilor de la LT „Dimitrie Cantemir”. Scopul acestei acțiuni a fost de a atenționa populația din regiune dar și autoritățile locale și centrale asupra cauzelor poluării râurilor dar și  pericolul la care suntem supuși  prin inacțiune și lipsă de interes la nesoluționarea acestor grave probleme. La finalul flash-mob-ului tinerii au și-au demonstrat atitudinea binevoitoare și dorința de implicare la  reabilitarea râurile noastre prin intermediul unui dans modern.
Ulterior, la data de 9 octombrie 2014 în incinta primăriei s. Cîrpești, r. Cantemir a avut loc ședința de constituire a Consiliului de Bazin Larga. La ședință au fost prezenți primarii localităților amplasate în bazinul rîului Larga, reprezentanți ai Inspecției Ecologice Cantemir, Centrului de Sănătate Publică Cantemir, ÎM „Tartlocal Service”, ONG-uri  și alte părți interesate.  Autorul raportului, Mihai Mustea, Manager de Programe, Centrul Național de Mediu a menționat faptul că rîul Larga, similar rîului Tigheci, este afectat de fenomenul de poluare, datorită fabricilor de vinuri și fermelor de animale amplasate în regiune dar și din cauza managementului neadecvat al deșeurilor menajere. În urma prezentării raportului privind starea ecologică în bazin, a fost votat unanim Regulamentul de funcționare a Consiliului de Bazin Larga și ales președintele în persoana domnului Ion Bîzu, primarul s. Cîrpești iar funcțiile Secretariatului Tehnic al Consiliului vor fi realizate de AO „Vatra Cîrpești”.
Activitățile sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea managementului durabil al resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldovei" care este co-finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei în Republica Moldova. Acest proiect promovează crearea unui sistem de management și de utilizare a apelor de suprafață și subterane fiind axat pe evaluare, planificare și luarea deciziilor în mod participativ, stabilirea unui mecanism de protecție a apelor, prevenirea poluării și degradării ecosistemelor acvatice.
Detalii despre proiect pot fi vizualizate accesând următorul link: http://environment.md/projects/24-Promovarea-managementului-durabil-a-resurselor-de-ap-n-partea-de-sud-a-Republicii-Moldovei.html

Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la nr.: 060176393 sau la nr.:  022 83 67 27
Persoană de contact: Alla Vacarciuc, Coordonator Comunicare, Centrul Național de Mediu

Activitățile sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldovei" care este co-finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei în Republica Moldova și fundația americană EcoCatalyst Foundation

Vizualizari: 524

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii