1. Comitetul de sub-bazin al r.Bâc

BâcDrept izvor al râului Bâc se consideră locul apariţiei albiei bine pronunţate, uscată în partea de sud-vest a s. Temeleuţi, r-nul Călăraşi. Râul Bâc se varsă în r. Nistru, la 225 km de la gura acestuia, la 1 km sud-vest de s. Gura Bâcului (figura 44). Lungimea râului este de 155 km, suprafaţa bazinului hidrografic – 2040 km2. Altitudinea izvorului – 181 m, gura – 6,0 m, căderea totală –175 m, înclinarea medie -1,13‰, valorile maxime înregistrându-se la 6 km – 6,6‰. Albia este neramificată, cu lăţimea 4,33 m, slab meandrată, iar pe sectorul dintre or. Străşeni şi or. Vatra este foarte meandrată, în aval de s. Mereni – canalizată, pe alocuri puţin pronunţată şi se pierde în lunca inundabilă, înmlaştinită. Lăţimea râului este de 8-12 m, iar adâncimea de 0,1- 0,2 m, în unele grinduri ajungând până la 0,8 -1,0 m, viteza cursului 0,1- 0,2 m/sec. Malurile predominant sunt abrupte, cu înălţimea 0,2 - 2,5 m, iar de la confluienţa cu r. Işnovăţ până la s. Bulboaca – înălţimea atinge 7 m.


Consiliul de bazin Bâc a fost constituit pe data de 6 decembrie 2013. 

Componența comitetului:

 1. Președintele comitetului - Gori Victor, primarul com. Botnărești, r.Anenii Noi, e-mail: gvionmd@gmail.com
 2. Secretarul comitetului - Ina Coșeru, președinte Centrul Național de Mediu, cnm@environment.md
 3. Rozembac Nicolae - vice-președinte, Consiliul Raional Călărași, consiliu@calarasi.md
 4. Budu Nicolae - vice-președinte, Consiliul Raional Strășeni, directiaagricolastraseni@mail.ru
 5. Zelinschi Octavian - reprezentant Consiliul Raional Anenii Noi, octavian.zelinski@gmail.com
 6. Vasile Efros - șef Direcția Salubrizare și Amenajare si Directiei Generale Locativ-Comunale, primări Chișinău, vasileefros@gmail.com
 7. Mariana Codreanu - Sef adjunct Directia Managementul Resurselor de Apă, „Apele Moldovei”, mariana.codreanu@apele.gov.md
 8. Maria Sandu - Institutul de Ecologie si Geografie, sandu_mr@yahoo.com
 9. Viorel Jardan - director, ADR Centru, vioreljardan@gmail.com
 10. Reprezentant Agenția Ecologică Chișinău
 11. Eudochia Tcaci - Șef-adjunct, Centrul Municipal de Sănătate Publică, tcaci.eudochia@ms.md
 12. Bujoreanu Valeriu - primar, Primăria com.Pănășești, v.bujor@mail.ru
 13. Arcadie Rusnac - ”Apă-Canal Chișinău” SA, rusnac_arcadie@yahoo.com
 14. Vladimir Garaba - președinte, Mișcarea Ecologistă din Moldova, vladgaraba@yahoo.com
 15. Besliu-Basoc Ecaterina, Consiliul Raional Ialoveni, Besliu_basoc@mail.ru 
Raport privind situatia socio-ecologica in bazinul r.Bic (2013)

Regulamentul Comitetului de Sub-Bazin al r.Bîc

Procesele verbale ale întrunirilor comitetului:
Adresări:

- Scrisoarea Comitetului de Sub-Bazin al r.Bîc către Guvern și Minister

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii