3. Comitetul de sub-bazin al r.Tigheci

TigheciRâul începe de lângă o fântână la periferia de nord a s. Băiuș. Debușează în r. Prut de pe malul stâng la 152 km de la gura acestuia, lângă s. Stoianovca. Lungimea râului este de 43 km, panta de 3,0‰. În râu se varsă 19 afluenți cu o lungime sub 10 km și o lungime totală de 58 km. Bazinul este situat la limita de nord a Colinelor Tigheciului. Înălțimea medie a bazinului are 130 m, suprafața – 187 km2, panta medie a bazinului are 130 m, lungimea – 38 km, lățimea medie – 4,9 km, densitatea rețelei hidrografice – 1,18. Bazinul de recepție este alungit de la nord-est spre sud-vest, cu suprafața brăzdată de vâlcele și ravene adânci. Valea este puțin șerpuitoare, în formă de V latin, cu lățimea de 2,5-5,5 km. Versantul stâng are înălțimea de 80-130 m, e concav, uneori convex, abrupt și foarte abrupt, puternic dezmembrat, acoperit cu vegetație de stepă. Lunca este îngustă (50-70 m), în mai multe locuri întreruptă, în aval de s. Iepureni se lărgește până la 200 m. Albia este slab șerpuitoare, în unele locuri regularizată, până la or. Iargara – slab exprimată. Lățimea medie – 1,0-1,5 m, maximă – 15 m (partea de est a s. Cania). Patul albiei este neted, mâlos, pe alocuri nisipos, deseori împânzit cu vegetație de pajiște.Componenta Comitetului de Sub-bazin Tigheci

 1. Ciubaciuc Roman, primarul or. Cantemir - presedintele comitetului, e-mail: primaria.cantemir@gmail.com 
 2. Angela Crețu, primarul com. Tigheci-vicepreședintele comitetului
 3. Eugeniu Mutaf, primarul or. Iargara, e-mail: iargaralv@uahoo.com
 4. Alexandru Ovcinicov, primarul com. Pleșeni, e-mail: primaria_pleseni@rambler.ru
 5. Teodor Munteanu, primarul com. Cania, e-mail: primaria.cania@yandex.ru
 6. Smocinschi Viorica, Inspector, Inspecția ecologică Leova, e-mail: ieleova@ies.gov,md
 7. Iurie Leu, Inspecția ecologică Cantemir, e-mail: iecantemir@ies.gov.md 
 8. Nicolau Mihail /Svetlana Lupu, medic igienist Centrul Sănătate Publică Leova, e-mail: cspleova@ms.md
 9. Eugen Surdu, medic igienist Centrul de Sănătate Publică Cantemir
 10. Tomșa Nicolae, Consiliul raional Leova 
 11. Grigore Diaconu, director SRL “Fautor”, raionul Leova, e-mail: fautor@fautor.md   
 12. Cepeleaga Valeriu, Î. M. “Apa-Canal Cantemir”, e-mail: apacanalcantemir@rambler.ru
 13. Larisa Vîlcu, șef Direcția agricultura, economie și relații funciare, CR Cantemir, e-mail: lvilcu@mail.ru
 14. Botez Lilia, AO “Fermer Agroinform”, e-mail: cantemir@agroinform.md
Raport privind sitatia socio-economica a bazinului r.Tigheci (2014)

Procesele verbale ale intrunirilor comitetului:


Regulamentul de activitate a Comitetului de Sub-bazin al r.Tigheci

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii