4. Comitetul de sub-bazin al r.Larga

LargaRâul începe din două izvoare situate la 1,3 km spre nord de s. Cârpești și debușează în r. Prut de pe malul stâng, la 119 km de la gura acestuia, la 4,1 km spre nord-vest de s. Chircani. Lungimea râului este de 33 km, panta – 4,4‰. În râu debușează 16 afluenți cu o lungime sub 10 km și cu o lungime totală de 40 km. Bazinul de recepție este situat pe colinele Tigheciului, fiind alungit de la nord-est spre sud-vest. Înălțimea medie a bazinului – 140 m, suprafața – 151 km2, lungimea – 30 km, lățimea medie – 5,0 km, densitatea rețelei hidrografice – 0,48, coeficientul de meandrare – 1,23. Valea este puțin șerpuitoare, în formă de V latin, cu o lățime de 2,3-5,3 km. Versanții au 100-150 m înălțime. Versantul drept la 1 km în aval de s. Ciobalaccia atinge 220 m înălțime, cel drept în amonte de s. Constantinești coboară până la 63 m. Lunca începe de la s. Cârpești, este bilaterală, netedă, cu vegetație de câmpie, valorificată; lățimea medie – 100-180 m, maximă – 220 m (s. Flocoasa). Albia este predominant uscată, slab șerpuitoare, fără ramificări, stabilă, la izvor adâncită artificial. Lățimea medie este de 3-6 m, maximă – 12 m (s. Flocoasa).Consiliul de bazin Larga a fost constituit la 28 aprilie 2015.

Componența Consiliului de bazin Larga:

 1. Președintele comitetului- Ion Bîzu, primar s.Cîrpești, r. Cantemir, e-mail: dosoem@mail.md;
 2. Secretarul comitetului- Maria Gavril, AO „Vatra Cîrpești”, s.Cîrpești, r.Cantemir, e-mail: gavrilmura@yahoo.com;
 3. Dumitru Tarnovschi, primar s.Lărguța, r.Cantemir, e-mail: dumitru.tarnovsci.62@mail.ru;
 4. Ion Sîrbu, primar com.Lingura, r.Cantemir;
 5. Vasile Lupașcu, primar s.Tartaul, r.Cantemir, e-mail: primaria.tartaul@gmail.com;
 6. Sergiu Obreja, primar com. Ciobalaccia, sergiuobreja66@mail.md;
 7. Panainte Chicicov, primar com.Gotești, e-mail: secretar_gotesti@mail.ru;
 8. Iuliana Șișianu , inspector- Inspecția Ecologică Cantemir, e-mail: iecantemir@ies.gov.md;
 9. Eugen Surdu, Centrul de Sănătate Publică Cantemir, e-mail: cspcantemir@ms.md/eugen.surdu@mail.ru;
 10. Valeriu Mocanu, șef Direcția „Construcții, gospodărie comunală,dezvoltare locală și regională”, Consiliul Raional Cantemir, e-mail: mocanuvaleriu@yandex.ru; 
 11. Fiodor Alexandru, IM „Tartlocal Service”;
 12. Ivan Sisman, IM „Ciobalaccia Service”;
 13. Parascovia Pîrlog, IM „Apa Constantinești”;
 14. Veronica Mocanu, AO „Aleea”, s. Tartaul, r.Cantemir;
 15. Parascovia Ichim, AO „Eldorado”, s. Flocoasa, r.Cantemir.
Raport privind situatia socio-economica din bazinul r.Larga

Procesele verbale ale întrunirilor consiliului:

Regulamentul de activitate a Comitetului de Sub-bazin al r. Larga

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii