5. Comitetul de sub-bazin al r.Ciuhur

CiuhurRâul Ciuhur îşi ia cursul la contopirea câtorva izvoare nu prea mari, la al 3-lea km, spre nord- vest de s. Ocniţa, r-nul Ocniţa, şi se varsă în r. Prut, din partea malului stâng, la 558 km de gură, lângă or. Costeşti, r-nul Râşcani, în lacul de acumulare Costeşti – Stânca. Lungimea râului – 90 km, suprafaţa bazinului de recepţie – 724 km2, căderea totală –175 m, înclinarea medie este de 19%, gradul de sinuozitate – 1,38%. Afluenţii principali: de dreapta – Valea Tătarului (cu lungimea de 11 km); de stânga – Valea Şofrâncoasă (lungimea 15 km), râuleţul Ciuhureţ (lungimea 15 km). Albia râului este slab meandrată, neramificată, cu niveluri reduse ale debitului lângă satele Pociumbeni şi Horodişte, râul dezgoleşte toltrele, are adâncimi de 0,2 – 0,4 m. Fundul este mâlos, în cursul inferior – pietros, iar în aval de or. Cupcini, acoperit cu vegetaţie, malurile sunt argilo- nisipoase şi argiloase, pe la praguri acoperit cu nisip sau piatră. Malurile, în mare parte, sunt foarte abrupte, cu înălţimea de 0,7–2,7 m, în unele locuri trec în versanţi domoli. Apa r. Ciuhur, preponderent, este utilizată pentru odihnă şi irigare.Componenta Consiliului de Sub-Bazin Ciuhur

 1. Petru Jacot, din partea Consiliului raional Edineț; președinte, e-mail: jacot-piotr@mail.ru
 2. Vasile Guțu, din partea Consiliului raional Rîșcani; vicepreședinte, e-mail: consiliu@riscani.md
 3. Pavel Gîscă, Centru de Sănătate Publică Ocnița; e-mail: csp.ocnita@ms.md
 4. Iurie Turcan, Inspecția Ecologică Rîșcani; e-mail: ieriscani@ics,gov.md
 5. Ivan Ostaficiuc, primarul or. Cupcini; 
 6. Dumitru Motelica, primarul s. Varatic, e-mail: primariavaratic@mail.ru
 7. Dinu Dlujanschi, primarul s. Duruitoarea; e-mail:primaria72@mail.ru
 8. Marcel Snegur, primarul com. Parcova; e-mail: primaria.parcova@gmail.com 
 9. Fiodor Cucer, primarul com. Bîrlădeni; e-mail: primariabirladeni@rambler.ru
 10. Maria Cojulenco, primarul s. Stolniceni; e-mail: gabi.netedu@mail.ru
 11. Victor Manoil, primarul com. Ocnița, e-mail: comuna_ocnita@mail.md

Procesele verbale ale intrunirilor Consiliului

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii