Cine suntem

Centrul Naţional de Mediu (CNM) este o asociaţie obştească, neguvernamentală, neafiliată politic, înregistrată la 18 martie 2010. Membrii Centrului Naţional de Mediu promovează respectul faţă de natură, modul de viaţă armonios şi sănătos și implementează activităţi pentru atingerea acestui scop, atât în Republica Moldova cât şi în ţările vecine.
Centrul Naţional de Mediu urmărește dezvoltarea educaţiei de mediu în rândul populației, sensibilizarea și mobilizarea tuturor cetățenilor, ca printr-un efort comun al tuturor actorilor societăţii (societate civilă, autorităţi publice, comunitate de afaceri, instituţii de învăţămînt, mass-media, cetăţeni) să restabilim echilibrul natural şi să abordăm calea dezvoltării durabile şi prospere.
Credem că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să protejăm natura şi să păstrăm în armonie lumea în care trăim, indiferent care este "lumea" la care ne raportăm: cartierul, sectorul, oraşul, comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea, învăţăm sau locuim. O persoană responsabilă reciclează deşeurile, aruncă deşeurile în locuri special amenajate, procură şi consumă raţional produsele, mărfurile şi resursele naturale, plantează arbori, previne poluarea apelor, solului şi aerului, nu dă şi nu ia mită pentru autorizaţii de mediu, se pronunţă deschis pe seama ilegalităţilor de mediu şi întreprinde măsuri pentru combaterea încălcărilor de mediu.
Poluarea şi degradarea mediului înconjurător, a apelor, solului, aerului, pădurilor ne afectează pe fiecare dintre noi în parte, în mod direct sau indirect. Recunoaştem sau nu, dar consecinţele le suportăm cu toţii! De aceea, este semnificativ de importantă implicarea fiecăruia dintre noi în acţiuni de protecţie a mediului.
Credem că omul are capacitatea de a conştientiza că este o parte componentă a mediului şi va acţiona pentru o convieţuire armonioasă cu toate vietăţile din natură. Ne dorim ca această lume să fie în continuare frumoasă, doar dacă vom avea grijă de natură, aşa cum ea are grijă de noi. Dacă noi, oamenii, dorim cu tot dinadinsul să supravieţuim pe Terra şi nu într-o viaţă străină aspiraţiilor noastre, trebuie sa înţelegem ca avem nevoie nu numai de hrană suficientă şi de produse artificiale ale industriei, ci şi de un mediu sănătos. Adică, de aer curat, de apă potabilă, de soluri roditoare, de siguranţa împotriva factorilor agresivi care ne afectează sănătatea noastră, de peisaje încântătoare, de diversitatea lumii vegetale şi animale, de toate aceste lucruri care menţin echilibrul vieţii.
Noi credem că toate acestea le putem avea, doar acţionând în echipă. Echipă formată din parteneriate între ONG-uri, mass-media, instituţii de învăţământ, autorități publice locale și municipale, Inspectorate Ecologice. O echipă mare, formată din oameni, cu diferite ocupaţii, dar cu o aspiraţie comună – un mediu curat.

 

                                                              

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii