6. Comitetul de sub-bazin al r.Răut

RautRîul Răut are o lungime de 286 km și este integral cuprins în teritoriul Republicii Moldova, ca fiind cel mai mare rîu. Rîul își ia începutul de la izvorul din localiatea Rediu Mare, raionul Dondușeni, și se revarsă în Nistru lîngă satul Ustia, raionul Dubăsari. Pe r.Răut sînt situate or. Bălți, Florești și Orhei, cu o gamă variată de activități economice, care în consecință condiționează starea și calitatea apei rîului. În bazin sunt 935 de rîuri cu lungimea de peste 3700 km. Pe cursul superior cei mai mari afluenți ai Răutului sunt rîurile Copăceanca, Cubolta, Căinar, Camenca, Soloneț, Ciulucul Mic, iar în cursul inferior - Cula și Cogîlnic.

Consiliul de Bazin Răut a fost constituit la 14 octombrie 2016

Componența comitetului:

 1. Președintele comitetului: Vasile Sîrbu, primar com. Căzănești, e-mail: pr.cazanesti@gmail.com
 2. Secretarul comitetului: Centrul National de Mediu, e-mail: cnm@environment.md
 3. Andrei Godoroja, vicepreședinte r. Rezina, e-mail: agodoroja@yahoo.com
 4. Reghina Apostolova, viceprimar or.Orhei, e-mail: reghina.apostolova@orhei.md
 5. Ivan Belciug, primar or. Dondușeni, e-mail: primariadonduseni@mail.ru
 6. Vadim Lelic, primar or. Telenești, e-mail: primariatelenesti@gmail.com
 7. Mihail Chiperi, ÎM „Apa-Canal” or.Orhei, e-mail: mihaichiperi500@gmail.com
 8. Nina Ivanes, primar s. Vărvăreuca, r.Florești, e-mail: primaria.varvareuca@mail.ru
 9. Veaceslav Magaleas, primar s. Sofia, r.Drochia, e-mail: primariasofia@gmail.com
 10. Virgil Moroșag, primar s. Singureni, r.Rîșcani, e-mail: virgil70@mail.ru
 11. Mihail Bîrliba, ÎM Apa-Canal Singerei, e-mail: niconfm@gmail.com
 12. Gheorghe Moraru, Centrul de Sănătate Publică or.Florești, e-mail: csp.floresti@ms.md
 13. Ciumas Ghenadie, Director Agenția Ecologică mun.Bălți, e-mail: aebalti@ies.gov.md
 14. Rodica Frecăuțanu, membru al ONG-ul „Caroma-Nord”, e-mail: frecauteanu@gmail.com
 15. Mariana Codreanu, Agenția „Apele Moldovei”
Raport privind situatia socio-economica din bazinul r.Raut (versiune preliminara)


Procesele verbale ale întrunirilor comitetului:


Regulamentul de activitate a Comitetului de Sub-bazin al r.Raut

 

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii