Seminare de informare a deţinătorilor/arendaşilor de lacuri de acumulare/iazuri

Centrul Naţional de Mediu în parteneriat cu Agenţia “Apele Moldovei” lansează un şir de seminare de informare adresate autorităţilor publice locale, agenţilor economici şi persoane fizice, deţinători de lacuri de acumulare/ iazuri, în care vor fi discutate şi prezentate subiecte ce ţin de procesul de elaborare a Regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare/ iazurilor şi obţinerea autorizaţiei de folosinţă specială a apei.

În baza prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 977 din 16.08.2016, toţi deţinătorii de lacuri de acumulare/iazuri trebuie să elaboreze un Regulament de exploatare a lacului de acumulare/iazului. Conform aceleiaşi hotărîri de govern, termenul de perfectare a Regulamentului a fost pînă la 31.12.2017.

Ţinem să menţionăm că Regulamentul de exploatare a Iacurilor de acumulare/ iazurilor constituie temei pentru eliberarea autorizaţiei de folosinţă specială a apei pentru acvacultură şi piscicultură.

Aceste seminare vor oferi un support teoretic despre modul de funcţionare a unui bazin hidrografic, importanţa gestionării adecvate a bazinelor acvatice pentru balanţa apei, procesele de autoepurare a apei şi asigurarea accesului la apă a tuturor beneficiarilor dintr-un bazin hidrografic.

În cadrul seminarelor pentru autorități publice locale și deținătorii de lacuri de acumulare/iazuri, lansate de către Centrul Naţional de Mediu,  au fost prezentate informaţii pentru a crește capacitățile lor de înțelegere a modului cum funcționează un bazin hidrografic și de ce este importantă gestionarea adecvată a bazinelor acvatice pentru balanța apei, procesele de autoepurare a apei și asigurarea accesului la apă a tuturor beneficiarilor dintr-un bazin hidrografic. Scopul evenimentului este de a informa audienţa care sunt deținătorii de lacuri pentru ca să înțeleagă că elaborarea regulamentului nu este un moft al autorităților, ci un instrument de reglementare pentru gestionarea integrată a resurselor de apă.


Materialele utilizate şi distribuite participanţilor pot fi accesate mai jos:

  1. Hotărîrea de Guvern nr. 977 din 16.08.2016 privind Regulamentul de exploatarea a lacurilor de acumulare/iazurilor 
  2. Elemente de hidrologie ca suport pentru gestionarea adecvată a lacurilor de acumulare (Tuodr Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie)
  3. Lacurile antropice (Tuodr Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie) (Criuleni, FloreştiEdineţ, Cantemir, Anenii Noi, 6, 7, 8, 9, 10)
  4. Cerinţele tehnice pentru exploatarea iazurilor (Mariana Codreanu, Agenţia Apele Moldovei)
  5. Lista actelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu
  6. Lista experţilor tehnici atestaţi (la data de 31 decembrie 2017)  
  7. Lista proiectanţilor de iazuri atestaţi (la data 01 august 2017)

Materialele au fost elaborate în cadrul proiectului  Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”,  care este implementat de Centrul Național de Mediu, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)” ” susţinut financiar de Agenţia „Apele Moldovei”

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii