Ce facem

       Misiunea organizaţiei este de a promova dreptul la un mediu sănătos şi educarea ecologică a diverselor grupuri de populaţie prin crearea parteneriatelor între diverşi actori ai societăţii la nivel local şi naţional. Grupurile ţintă ale CNM în acţiunile implementate sunt autorităţile publice locale şi centrale, organizaţiile neguvernamentale, şcolile, precum şi sectorul de cercetare şi cel al businessului.

  Domeniul de expertiză al Centrului Naţional de Mediu este protejarea resurselor de apă, în special a celor de suprafaţă şi educaţia ecologică.

  Direcţiile de activitate ale Centrului Național de Mediu vizează 4 aspecte:

 Implementarea proiectelor ce vizează creşterea culturii ecologice a grupurilor ţintă: autorităţi publice centrale şi locale, organe competente, agenţi economici, mass-media, instituţii de învăţmânt, publicul larg;

  Prin activitățile realizate, CNM are scopul de a crește capacitățile grupurilor țintă în vederea conștientizării importanței resurselor de apă pentru existența vieții, adoptarea unei atitudini responsabile față de resursele de apă, astfel diminuând poluarea lor și contribuind la reabilitarea resurselor de apă.

              Centrul Naţional de Mediu este membru al consiliilor/comisiilor următoare:

Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic urmărește să consolideze societatea civilă în țările Parteneriatului estic, precum și să promoveze cooperarea și schimbul de experiență între organizațiile societății civile din țările partenere și UE. 

Platforma societății civile completează organismele politice existente în cadrul Acordului de asociere UE-Moldova. Aceasta permite organizațiilor societății civile din ambele părți să monitorizeze procesul de implementare și să-și pregătească recomandările autorităților relevante din Republica Moldova și din Uniunea Europeană. 

Scopul Consiliului este de a fortifica cooperarea sectorului asociativ de mediu în vederea asigurării procesului de racordare la standardele europene întru folosirea raţională a resurselor naturale şi protecţia mediului în Republicii Moldova.

Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova este crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea durabilă a organizaţiilor prin implicarea acestora în procesul de discutare/lansare/ monitorizare a proiectelor de lege şi a politicilor publice ce influenţează activitatea ONG. 

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii