Educaţie de mediu


Educația de mediu este unul dintre domeniile prioritare de activitate a Centrului Național de Mediu. Noi, credem că educația ecologică are o mare importanță în dezvoltarea durabilă a țării, deoarece viziunile și atitudinile formate în copilărie joacă un rol-cheie pe parcursul vieții adulților. Respectiv, un adult,  mai târziu va activa într-un domeniu sau altul, iar dacă acesta a fost implicat activ în diverse activități de protecție a mediului și activități civice în copilărie, el cu siguranță va fi un cetățean activ, cu viziuni progresiste și prietenoase mediului.

În urma unei colaborării cu tinerii interesaţi de probleme ecologice, Centrul National de Mediu obținut parteneri și resurse valoroase în promovarea valorilor ecologice. Această colaborare aduce cu sine şi rezultate fructuoase.

Astfel, pe parcursul anului 2012 mai mult de 300  de elevi din bazinul rîului Bîc împreună cu profesorii acestora au beneficiat de un şir de instruiri în domeniul monitoringului biologic al calităţii apelor de suprafaţă. Calitatea apei se apreciază cu ajutorul comunităţilor de vietăţi acvatice, care necesită condiţii specifice de trai. Multe din organismele ce populează rîurile sunt sensibile la schimbările calităţii apei. Metoda constă în colectarea macronevertebratelor, identificarea organismelor şi determinarea calităţii apei. Categoriile de calitate a apei – excelentă, bună, satisfăcătoare şi de proastă calitate se determină în baza nivelului de toleranţă a organismelor găsite în bazinul respectiv la poluare şi în baza diversităţii organismelor colectate în timpul investigaţiilor. Scopul acestor activităţi nu are doar rolul de a spori nevelul de conştientizare, dar şi de a promova metode educaţionale interactive. Elevii s-au implicat activ în aceste activităţi reuşind să convingă chiar şi cei mai conservativi profesori că activităţile practice sunt deseori mai utile decît cele teoretice.


 

În luna martie 2013 Centrul Naţional de Mediu cu sprijinul financiar al Fundaţiei americane EcoCatalyst şi Ambasadei Finlandei la Bucureşti  au organizat Primul Forum al Tinerilor din Bazinul rîului Bîc. Evenimentul a adunat cca 450 de participanţi: elevi şi profesori, specialişti în domeniul mediului, APL-uri din bazin, membri ai Consiliului de Bazin Bîc, ONG-uri de mediu şi reprezentanţi mass-media. Forumul a fost structurat în două sesiuni paralele:

1. Evoluarea colectivelor şcolare la categoria Divertisment şi înmînarea premiilor pentru învingătorii la categoria Foto şi Video din cadrul concursului „Împreună Salvăm rîul Bîc”, anunţat în ianuarie 2013, de Centrul Naţional de Mediu;

2. Dezbateri publice cu participare tinerilor şi organelor competente din bazin pe problemele ce afectează grav rîul.

Momente unice şi emoţii mari au trăit participanţii concursului „Împreună salvăm rîul Bîc”, în timpul ceremoniei de premiere pe categoriile: foto, video si divertisment. În urma evaluării lucrărilor de către un juriu competent, format din specialişti pe probleme de mediu, jurnalişti şi artişti, au fost desemnaţi cîştigătorii. Lucrările au fost evaluate în dependenţă de autenticitatea problemei, mesaj. 


 

 În luna aprilie 2013 mai mult de 2000 de tineri au fost mobilizaţi în campania de salubrizare a rîului Bîc cu numele de Marea Salubrizare a rîului Bîc. Ulterior, în luna septembrie a fost organizată campania de salubrizare a rîului Bîc cu sloganul Iubeşte-ţi rîul.

 

În luna iulie, 25 de tineri activi, viitori lideri şi promotori ai valorilor de mediu au participat în cadrul expediţiei ecologice de-a lungul rîului Bîc. Timp de o săptămînă, ei au mers la pas 155 de kilometri şi au identificat susrele de poluare a rîului.
 

În luna septembrie 2013 circa 1000 de tineri au fost mobilizaţi în cadrul caravanei flash-mob-urilor cu genericul Iubeşte-ţi rîul!. Flash-moburi au fost organizate în raioanele Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi municipiul Chişinău. Anterior, în luna mai 2013 a fost organizat un flash-mob în Piaţa Marii Adunări Naţionale în Chişinău. Scopul acestor acţiuni a fost sensibilzarea popualaţiei asupra pericolului ce ne paşte dacă nu ne unim forţele pentru salvarea rîului nostru.
 

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii