Proiecte

Inițiativa de Reabilitare Ecologică a rîului Cubolta


Inițiativa de Reabilitare Ecologică a râului Cubolta a început în 2004 de REC Moldova, ulterior a fost preluată de Centrul Național de Mediu, prin implementarea proiectului pilot „Salvați râulețele noastre”. Acest proiect a fost susținut de câteva fundații americane. Ulterior, inițiativa e evoluat într-un Program de Granturi Mici în Bazinul râului Cubolta, Programul de Granturi Mici pentru profesorii de biologie din județul Galați și regiunea Cernăuți (Novoselița).

Proiectul „Salvați râulețele noastre” a fost lansat în 2004 și a evoluat într-un program de granturi mici implementat în bazinul râului Cubolta. Proiectul a avut drept scop creșterea nivelului de conștientizare a populației locale despre protecția râurilor mici și a servit în calitate de instrument de educație ecologică în țară. Metoda de bază promovată în cadrul proiectului a constat în determinarea calității apelor din râurile mici prin monitoringul biologic.

În 2007-2009 a fost implementat proiectul “Towards Eu Water Initiative and Integrated Water Resources Management in the Republic of Moldova” finanțat de Comisia Europeană. Una din componentele principale ale proiectului a fost crearea Consiliului de Bazin Cubolta. Ulterior, a fost elaborat un Plan de Management pentru bazinul râului. Totodată, pentru o mai bună implementarea a Planului de Management, a fost lansat Programul de Granturi Mici pentru reabilitarea ecologică a râului Cubolta. Acest program a fost finanțat de Global Environmental Technology Foundation (SUA). Astfel 12 proiecte din bazinul râului Cubolta au primit finanțare:

Programul de granturi mici pentru profesorii din județul Galați a fost lansat în aprilie 2010. Pentru acest proiect a fost elaborat un ghid al programului și un model de notă conceptuală a proiectului. Inițial, a fost organizată o ședință cu profesorii de biologie din regiune. Astfel, finanțare au primit 9 proiecte. Perioada de implementare a proiectelor a durat 3 luni. Proiectele finanțate se axau preponderent pe identificarea surselor de poluare pe porțiunile râului ce traversa localitățile vizate. Rezultatele proiectelor au fost prezentate în cadrul seminarului final, care a fost organizat în toamna. Totodată, a fost elaborată broșura ,,Salvați Râulețele Noastre,, care a fost distribuită elevilor din școlile care au participat la implementarea programului de granturi mici.

În luna iulie, 2010 experții proiectului au vizitat orașul Novoselita (Ucraina, regiunea Cernăuți) pentru a discuta cu Departamentul Educație despre posibilitatea de organizare a cursurilor de instruire a monitoringului biologic în satele în care se vorbește limba română din regiunea Cernăuți. Profesorii au fost informați despre elaborarea notelor conceptuale și despre posibilitatea implementării activităților, care ar contribui la soluționarea problemelor ce afectează râul. De asemenea, au fost distribuite și ghidurile care au fost traduse în limba ucraineană. Astfel, la finele lunii august au fost selectate notele conceptual care au primit finanțare. Suma granturilor a constituit 100-150$, în dependență de problemele care necesitau soluționare. Luând în considerare faptul ca suma granturilor era una mică, profesorii au fost sfătuiți să studieze care este situația în localitate împreună cu grupurile de elevi implicați în aceste activități și să vină cu prezentările respective la adunarea satului, organizată împreună cu primăria din localitate