Proiecte

Promovarea dezvoltării durabile în Moldova, prin apărarea dreptului la un mediu sănătos


Perioada de implementare: 03 mai – 31august, 2011

Un mediu este păstrat sănătos numai dacă oamenii nu abuzează de resursele oferite de natură şi adopta o atitudine de respect pentru aceasta. Păstrarea unui mediu sănătos implică totodată şi conservarea, ameliorarea condiţiilor de viaţă, perpetuarea unui echilibru ecologic şi a ecosistemelor din care fiinţa umana face parte. În aceste condiţii fiecare individ este îndreptăţit sa aibă acces la sursele de informare care prezintă starea mediului şi, de asemenea, fiecare persoană poate apela la justiție în cazul în care se încalcă regulile ce păstrează mediul sănătos şi curat.

În acest sens, graţie susţinerii Departamentului de Stat al Statelor Unite, prin prisma Programului de granturi pentru democrație, şi Programului de granturi al Ambasadei Lituaniei la Chişinău, Centrul Naţional de Mediu a lansat proiectul „Promovarea dezvoltării durabile în Moldova, prin apărarea dreptului la un mediu sănătos” , al cărui scop este fortificarea societății civile în vederea implicării active in procesul de elaborare si implementare a politicilor şi legislaţiei de mediu din Republica Moldova şi sporirea nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos.

Acest proiect a apărut în urma Rezoluţiei Forumului organizațiilor neguvernamentale de mediu, desfăşurat în februarie 2011, document în care se constata colaborarea insuficientă între societatea civilă de mediu şi Ministerul Mediului, în ceea ce priveşte procesul de elaborare şi punere în aplicare a politicilor de mediu, o cooperare aproape absentă între ONG-urile de sector şi slaba implicare a societăţii civile în procesul decizional de mediu, datorită informării mediocre despre starea reală a lucrurilor în mediu şi necunoaşterea mecanismelor de implicare pentru a contribui la redresarea situaţiei.

Principalele obiective ale proiectului vizează sensibilizarea opiniei publice cu privire la cazurile de poluare a mediului; instruirea reprezentanţilor societăţii civile cu privire la modul de apărare a dreptului la un mediu sănătos; fortificarea cooperării dintre societatea civilă şi Ministerul Mediului şi alte ministere relevante în domeniul de dezvoltare şi punere în aplicare a politicilor de mediu şi a legislaţiei; implicarea publicului in comentarea Strategiei de Mediu din Republica Moldova pentru anii 2012-2022, fiind în curs de elaborare în anul 2011.

Startul democraţiei de mediu a început în satul Lipnic (r-nul Ocniţa) prin organizarea audierilor publice pe cazul de poluare a localităţii cu apele uzate provenite de la Spitalul Raional Ocniţa. Scopul acestor audieri a fost de a reuni factorii decizionali, în vederea găsirii unor soluţii viabile pentru acest caz grav de poluare. Astfel, în data de 8 iunie 2011, reprezentanţii Centrului Naţional de Mediu, directorul Spitalului Raional Ocniţa, Primarul satului Lipnic, Şeful Secţiei Inspectare Resurse Acvatice şi Aer Atmosferic al Inspectoratului Ecologic de Stat, vice-președintele Asociaţiei „Hyde Park” s-au întâlnit cu circa 45 de cetăţeni ai satului Lipnic, unde au purtat discuţii pe marginea cazului menţionat, dar şi despre calitatea apelor din fântânile locuitorilor. Un aspect important al şedinţei a fost testarea apelor la concentraţia de nitraţi din fântânile satului Lipnic. În 36 de cazuri din 61 testate, s-a depistat depăşirea normei admisibile de concentraţia de nitraţi. Discuţiile purtate, cu aspecte de impact al consumului apei poluate asupra sănătăţii populaţiei, sunt reflectate în cadrul filmului “Suntem ceea ce bem”. În urma evenimentului a fost depusă la Ministerul Mediului o adresare în vederea elucidării cazului şi susţinerii pentru eliminarea poluării prin construcţia staţiei de epurare a apelor în satul Lipnic.

Ulterior,  în data de 21 iunie, 2011, a fost organizat training-ul “Cum sa ne apărăm, dreptul la un mediu sănătos?” pentru membrii organizaţiilor civile interesate pe aspectele legale ce ţin de apărarea dreptului la un mediu sănătos cu demonstrarea cazului de poluare a satului Lipnic (r-nul Ocniţa) cu apele uzate de la Spitalul Raional Ocniţa. Scopul acestui training a fost de a intensifica implicarea societăţii civile în monitorizarea respectării legislaţiei de mediu în localităţile în care activează, precum şi de a lua atitudine corespunzătoare în cazuri de depistare a actelor de încălcare a legislaţiei. Rezultatele trainingului precum şi filmul, au fost prezentate în cadrul Întâlnirii a IV-a a Părţilor Semnatare a Convenției de la Arhus, care a avut loc la Chişinău în perioada 27 iunie-1 iulie 2011.

Fiind la etapa elaborării primului proiect al Strategiei Naţionale de Mediu pentru 2012-2022, Centrul Naţional de Mediu, în colaborare cu Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale, au iniţiat în perioada 25-27 iulie 2011 procesul de consultări publice regionale, în localităţile Chişinău, Cimișlia și Bălți. Scopul seminarelor a constat în examinarea proiectului Strategiei, obiectivelor generale de promovare a principiilor dezvoltării durabile și creșterii economice verzi, discutarea integrării cerințelor de mediu în dezvoltarea social-economică a țării la nivel național și local, stabilirea obiectivelor sectoriale și indicatorilor în domeniul mediului, discutarea rolului autorităților publice locale și a partenerilor locali, a asociațiilor obștești, în elaborarea, promovarea și implementarea strategiei. Aceste evenimente au reunit, în cele trei localități reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regionale, Consiliilor Raionale, Primăriilor, Inspecțiilor Ecologice și Asociațiilor Obștești, care au contribuit, prin recomandările pronunțate, la îmbunătățirea conținutului Strategiei.

Acest proiect este o componentă în procesul de consolidare a vocii societăţii civile din Moldova privind respectarea dreptului la un mediu curat.