Proiecte

Eco-Şcoala - calea spre dezvoltare durabilă (etapa a I-a)


Perioada de implementare: octombrie 2010 - martie 2011

Adesea oamenii uită că natura este aceea care satisface direct sau indirect cea mai mare parte a nevoilor vitale. Abundenţa şi varietatea darurilor sale au dat naştere credinţei că este inepuizabilă şi că omul poate dispune fără limită de resursele ei. A sosit momentul conştientizării faptului că omul şi societatea fac parte din biosferă şi prezintă dependentă faţă de resursele pe care aceasta le oferă.

Atenţie sporită ar trebui să se acorde educaţiei de mediu, care să dezvolte la nivelul întregii umanităţi o atitudine de responsabilitate în folosirea şi conservarea resurselor naturale. În acest scop învățământului îi revine un rol tot mai important în educarea tineretului, căruia trebuie sa i se imprime o gândire ecologică despre lume.


În contextul promovării educaţiei pentru dezvoltare durabilă, Centrul Naţional de Mediu, a venit cu iniţiativa promovării unui model de educaţie, care presupune aplicarea cunoştinţelor teoretice asimilate în activităţi practice, utilizând metoda observaţiei şi analizei, lucrului în echipă, participare civică, întărind, totodată, înţelegerea principiilor societăţii democratice. Astfel, cu sprijinul Ambasadei Finlandei la Bucureşti a fost posibilă iniţierea procesului de creare a Eco-școlii în cadrul Liceului Republican cu Profil Real.

Proiectul respectiv îşi propune să dezvolte spiritul civic, participativ al tinerii generaţii, să întărească înţelegerea valorilor democratice ale unei societăţi, prin participarea la dezbateri, prin exprimarea opiniei, prin alegerea reprezentanţilor, luarea deciziilor spre beneficiul tuturor, precum si să dezvolte capacităţile de analiză a tinerei generaţii pentru a urma calea dezvoltării durabile, ceea ce presupune crearea unei viziuni, unde mediul înconjurător, societatea şi economia sunt componente ale unui întreg.

Grupul ţintă al proiectului pilot sunt elevii claselor 9-12 ai Liceului Republican cu Profil Real; cadrul didactic şi administraţia şcolii; părinți interesaţi în susţinerea iniţiativei copiilor; reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de mediu şi reprezentanţi mass-media.

În cadrul proiectului a fost creat Comitetul „Eco-şcoala”, format din elevi şi profesori de la Liceul Republican cu Profil Real, care cu ajutorul echipei Centrului Naţional de Mediu au elaborat documentele strategice de funcţionare a „Eco-școlii”. În cadrul Comitetul a fost constituite 3 Grupuri de Lucru pe domeniile prioritare selectate de către membrii săi: apă, aer şi deşeuri.

Comitetul „Eco-școala” a examinat şi aprobat Regulamentul de Funcţionare, care prevede metodele de alegere şi realegere a membrilor, responsabilităţile, obiectivele, drepturile, periodicitatea desfăşurării şedinţelor, etc. Membrii Grupurilor de Lucru a Comitetului „Eco-școala” au făcut o evaluare a mediului din şcoală, pe domeniile prioritare identificate, cu referinţe la starea mediului din municipiul Chişinău, localitatea unde este situat Liceul Republican cu Profil Real. Această evaluare a fost rezumată în cadrul unui Raport pe starea mediului, elaborat de elevi, cu aportul profesorilor şi a echipei Centrului Naţional de Mediu. În baza analizei fost elaborat un Plan de Acţiuni, iar cei mai activi elevi au primit premii pentru participarea activă in elaborarea lui. Câteva dintre acţiunile principale incluse în plan sunt: protecţia unuia dintre izvoarele din apropierea oraşului Chişinău;activităţi de curăţare şi menținere a curățeniei albiei râurilor; plantarea pomilor; discuţii cu populaţia cu privire la modul păstrării curățeniei apei. Elevii Comitetului „Eco-școala” au avut ocazia să participe la monitorizarea biologică a râului Ișnovăț, organizata in luna martie, 2011. La 16 aprilie, 2011, elevii împreună cu echipa Centrului Naţional de Mediu au participat activ la acţiunea „Hai Moldova!”, eveniment organizat de un grup de iniţiativă, scopul căruia a fost curăţarea întregii ţări într-o singură zi.

Rezultatul cel mai important al proiectului constă în contribuţia la formarea mentalităţii si atitudinii faţă de mediu a tineretului. Proiectul respectiv se focusează pe construirea unei viziuni clare in ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, participarea civică, democraţia, libertatea de alegere şi luarea de decizii, precum şi responsabilitatea sociala.

Un alt rezultat constă în oferirea unui nou model de educaţie în domeniul dezvoltării durabile, care ar putea fi pus în aplicare la nivel naţional, în mai multe şcoli din ţară, contribuind astfel la formarea unei mentalităţi adecvate a cetăţenilor faţă de mediul înconjurător în întreaga ţară.

Crearea şi consolidarea parteneriatelor între elevi, cadre didactice, administraţia şcolii, părinţi, societatea civilă, autorităţile locale,comunitatea de afaceri, în scopul de a pune în aplicare diferite iniţiative civice benefice pentru societate, este un alt rezultat considerabil.

În cadrul proiectului a fost elaborată şi distribuită broşura „Eco-Şcoala – o şansă pentru Noi şi pentru Pământ”, menită să contureze o viziune sumară despre dezvoltarea durabilă şi procesele iniţiate de activişti pentru transpunerea acestei idei în viaţa reală. Broşura prezintă etapele creării Eco-Şcolii, cu scopul de a reda o viziune mai clară procesului pentru cei interesaţi de abordarea direcţiei de educaţie pentru dezvoltare durabilă.

Doar prin antrenarea efortului nostru comun pentru remedierea situaţiei ecologice din ţară. şi prin educarea şi conştientizarea cetăţenilor pentru a păstra cu grijă bogăţiile oferite de casa noastră comună – Pământul, avem şansa să ne bucurăm din nou de tablourile pitoreşti cântate în poeziile eminesciene, care ne vor înduioşa privirea şi ne vor încălzi sufletele.