Proiecte

e-Transparenţă de Mediu


Perioada de implementare: 13 iunie 2011-31 decembrie 2011

Apa este simbolul vieţii. Lipsa apei înseamnă pustiu, excesul - catastrofă. Societatea şi însăși viaţa sunt de neconceput fără apă. Dacă până nu demult exista ipoteza, că ea este o resursă autopurificatoare şi inepuizabilă, astăzi descoperim că ea este la fel  de vulnerabilă ca şi o fiinţă vie. Calitatea vieţii noastre precum şi sănătatea noastră depinde în mare măsura de ceea ce bem, sau mai bine zis noi suntem constituiţi din ceea ce bem.

Apa e o cale de transmitere a bolilor contagioase, uneori de epidemii, adică de îmbolnăvire bruscă a mai multor persoane. E vorba de febra tifoidă, dezinteria, holera, poliomielita, hepatita epidemică, bolile parazitare, etc.  Potrivit unui raport ONU, apa poluată ucide mai mulţi oameni decât războaiele sau alte tipuri de violenţă.

Studiile realizate în Republica Moldova arată ca peste 50 la sută din apa potabilă a ţării este poluată, iar peste 80 la sută din locuitorii de la sate nu au acces la surse sigure de apă potabilă.


Legislaţia de mediu a Republicii Moldova este foarte precisă în privinţa asumării responsabilităţilor fiecărui actor cu privire la măsurile de protecţie a mediului şi prevenire a poluării, având drept scop unic - oferirea unor condiţii adecvate de mediu pentru sănătatea şi viaţa cetăţenilor săi.

Astfel, Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515 din 16.06.1993 stipulează faptul că, „protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor.”

Articolul 10 al Legii nr. 1515 din 16.06.1993 enumeră responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice ale comunei (satului), oraşului, autorităţilor locale pentru mediu şi pentru sănătate, care trebuie să “a) asigure păstrarea unui mediu înconjurător sănătos şi folosirea raţională a resurselor naturale, exercită un control permanent asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului;” şi să “d) asigure construirea şi funcţionarea instalaţiilor de epurare în conformitate cu standardele stabilite pentru apele reziduale, supraveghează echipamentele şi dispozitivele de preepurare a apelor reziduale, de reţinere a noxelor;”.

Fiecare cetăţean al Republicii Moldova are obligaţia de a respecta legislaţia cu privire la protecţia mediului şi să protejeze mediul, să folosească raţional resursele naturale, să nu lezeze drepturile şi interesele altor beneficiari ai resurselor naturale să semnaleze operativ autorităţile pentru mediu sau organizaţiile ecologice despre daunele, provocate naturii de persoanele fizice şi juridice (Art. 31 al Legii nr. 1515 din 16.06.1993)

Funcţia de exercitare a controlului de stat asupra respectării legilor şi altor acte normative în problemele protecţiei mediului şi folosirii resurselor natural o are Inspectoratul Ecologic de Stat (Art. 26 al Legii nr.1515 din 16.06.1993)


Cu toate acestea, situaţia reală în ţară este mai mult decât alarmantă! Legislaţia de mediu este flagrant şi frecvent încălcată şi nimeni nu vrea să-şi asume responsabilitatea pentru aceste delicte. Iar consecinţele le suportăm cu toţii. Acum şi generaţiile următoare.

Care sunt motivele acestor fărădelegi? Necunoaşterea, indiferenţa, inconştienţa, incompetenţa, corupţia... Este la latitudinea fiecăruia să ia cunoştinţă de cauză şi să ia atitudine faţă de aceste ilegalităţi! Ilegalitatea lor este suferinţa noastră!

Astfel, Centrul Naţional de Mediu, în parteneriat cu compania de produse IT din Republica Moldova, „Trimetrica” SRL, oferă, prin intermediul hărţii on-line, accesul la informaţia despre sursele şi gradul de poluare a apelor de suprafaţă din Republica Moldova.

Aceste focare de poluare sunt documentate cu materiale video şi date cu privire la analizele de laborator a probelor de apă efectuate.