Proiecte

Eco-Şcoala – calea spre dezvoltare durabilă (etapa a II - a)


Perioada de implementare 01.09.2012 – 31.08.2013

Obiectivul general al proiectului constă în educarea tinerei generaţii în spiritul dezvoltării durabile a societăţii, prin metode de educaţie ecologică participativă şi democrată.

Proiectul Eco-Școala- calea spre o dezvoltare durabila, (etapa a II-a a) a fost implementat în cadrul Licerului teoretic Principesa Natalia Dadiani din municipiul Chișinău în perioada 01 septembrie 2012- 31 august 2013.

În cadrul proiectului a fost implementat Planul de Actiuni de Mediu aprobat de către Consiliul Eco-Școala în cadrul primului proiect, care s-a desfășurat în Liceul Republican cu Profil Real. Astfel timp de un an, au fost elaborate și publicate 3 newsletter-uri “Eco-Şcoala” pe  aspecte de mediu (câte 300 de copii). Totodată, cu susținerea CNM, tinerii au elaborat și publicat 3 pliante tematice, în domeniul protecției apei (2 aspecte), poluarea aerului (2 aspecte) și gestionarea deșeurilor (2 aspecte), 300 de exemplare fiecare, pe care le-au distribuit în întreg liceul, cu scopul de a organiza un sondaj de opinie. De asemenea, tinerii au  scris  articole cu privire la activitățile și rezultatele proiectului Eco-Școala care au fost diseminate în sursele locale mass-media.

  În cadrul școlii, au fost organizare 6 zile de mediu (2 zile de protecție a apelor, 2 zile pentru poluare a aerului și 2 zile de gestionare a deșeurilor), în cazul în care toate activitățile implementate vor fi prezentate. Aceste activitati au fost vizitate de către reprezentanții Ambasadei Finlandei la București, Ministerul Educației, Ministerul Mediului, ONG-uri, mass-media. Cei mai activi elevi au  fost premiați în cadrul ceremoniei organizate cu aceasta ocazie.

La finalul proiectului a fost elaborată și publicată o broșură cu rezultatele programului Eco-școala în cadrul LT Principesa Natalia Dadiani.
Este important de menționat faptul  că prin intermediul acestui proiect CNM  a reușit să  lanseze un dialog cu reprezentanții Ministerului Educației al Republicii Moldova, în scopul de a discuta posibilele modalități de îmbunătățire a educației ecologice în învățământul obligatoriu gimnazial și liceal, folosind experiența acumulată în cadrul proiectului "Eco-școala - calea spre dezvoltarea durabilă. Astfel la finele lunii august 2013, în incinta liceului a fost organizat un seminar de informare privind eficienţa acestui program, în cadrul căruia s-au prezentat rezultatele proiectului şi Raportul de Evaluare privind promovarea educaţiei ecologice şi educaţiei pentru dezvoltarea durabilă în Republica Moldova (în şcoli, gimnazii şi licee), elaborat de Iuliana Cantaragiu şi Andrei Isac.
 

Acest proiect a fost finanțat de Ambasada Finlandei la Bucureşti.