Proiecte

Iniţiativa de Reabilitare Ecologică a râului Bîc


La sfârşitul anului 2011, în urma unor consultări vaste cu reprezentanţi ai diferitor grupuri de interes: organizaţii ale societăţii civile, Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, ADR Centru, donatori activi în RM în domeniul apelor, autorităţi publice locale şi companii private, Centrul Național de Mediu a lansat iniţiativa de „Reabilitare ecologică a rîului Bîc”. Motivaţia principală a constituit starea deplorabilă a rîului Bîc, unul din principalii afluenţi din Moldova a fluviului Nistru, care traversează 4 centre urbane, inclusiv mun. Chişinău, având un impact major asupra rîului, fiind calificat de către instituţiile de specialitate cu gradul III spre IV de poluare. 

Proiectele implementate de CNM, în cooperare cu diferiţi parteneri, începând cu 2012, sunt părţi componente ale iniţiativei de „Reabilitare ecologică a râului Bîc”. Grupurile ţintă ale iniţiativei sunt: autorităţile publice locale, Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei”, organele competente (Inspectoratele Ecologice, Centrele de Sănătate Publică), instituţiile de învăţământ, agenţii economici şi populaţia din bazinul râului Bîc. Unul din obiectivele iniţiativei este de a creşte gradul de informare a grupurilor ţintă vis-a-vis de starea râului Bîc şi a gradului de conştientizere referitor la necesitatea schimbării atitudinii şi realizarea acţiunilor pentru reabilitarea ecologică a râului, prevenirea poluării şi degradării râului şi protecţia resurselor de apă din bazin. Metodologia de lucru a CNM, în cadrul iniţiativei, este de implicare a unui număr cât mai mare de actori, comunităţi şi populaţie în realizarea activităţilor. Astfel, implicarea fiecăruia în parte contribuie la dezvoltarea personală şi conştientizarea necesităţii protecţiei resurselor de apă. De asemenea, un alt instrument utilizat este implicarea mass-mediei, care s-a dovedit a fi receptivă faţă de subiect, şi contribuie la atingerea scopului iniţiativei. Din activităţile majore, realizate în cadrul iniţiativei, pe parcursul a 2011-2013, putem enumera:

Crearea și funcționarea Consiliului de Bazin Bîc

În cadrul iniţiativei a fost instituit Consiliul de Bazin al rîului Bîc, urmînd prevederile Directivei-cadru Apă a UE, cu o componenţă de 15 membri, reprezentaţi de autorităţile publice locale, instituţii de profil, organe competente şi societate civilă (lista este anexată). Consiliul este un organ consultativ, constituit în bază obştească, care se întruneşte în şedinţe trimestriale, unde sunt puse în discuţie problemele stringente ale rîului şi acţiunile necesare pentru reabilitare. CNM a fost ales să îndeplinească funcţia de Secretariat Tehnic al Consiliului de Bazin Bîc.

Raportul privind „Starea ecologică din Bazinul râului Bîc


Raportul privind „Starea ecologică din Bazinul râului Bîc” a fost elaborat de către Mihail Mustea, manager de Program la Centrul Național de Mediu. În procesul elaborării acestui raport au fost implicate toate cele 63 de autorităţi publice locale, Inspecţiile Ecologice şi Centrele de Sănătate Publică din raioanele Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi mun. Chişinău care sunt amplasate în bazinul rîului Bîc;

Investigarea calităţii apei râului Bîc prin metoda macronevertebratelor acvatice

Investigarea calităţii apei râului Bîc a avut loc în perioada mai-noiembrei 2012, prin metoda monitoringului biologic, antrenînd cca 60 de şcoli din localităţile amplasate în bazinul rîului Bîc. Activitățile realizate în cadrul acestei componente poy fi vizulizate aici

Primul Forum al Tinerilor din Bazinul râului Bîc

Organizarea primului Forum al Tinerilor din Bazinul râului Bîc, pe 24.03.2013, cu participarea a cca 400 de tineri din şcolile din bazinul râului Bîc. În cadrul forumului, tinerii au prezentat cca 90 de lucrării cu conţinut video, foto şi divertisment (cântec, teatru şi dans), reflectând viziunea lor vis-a-vis de starea râului Bîc. Totodată, în cadrul evenimentului, tinerii au avut oportunitatea de a dialoga cu autorităţile şi organele competente prezente. Informație suplimentară despre Forum poate fi gasită aici

Campania de salubrizare în bazinul râului Bîc, pe 27.04.2013

Desfăşurarea campaniei de salubrizare în bazinul râului Bîc, pe 27.04.2013, antrenând cca 2000 de tineri în salubrizarea localităţilor din bazin

Flash-mob-ului ecologic în PMAN

Desfăşurarea flash-mob-ului ecologic în PMAN din Chişinău, pe 29.05.2013, pentru a atrage atenţia asupra stării grave a rîului Bîc şi anume asupra deversărilor ilegale de ape uzate în rîu şi pentru a crea presiune socială asupra factorilor de decizie în vederea eliminării acestor surse de poluare

Expediţiei tinerilor pe râul Bîc

Desfăşurarea expediţiei tinerilor pe râul Bîc, în perioada 7-14.07.2013, parcurgând la pas 155km pe cursul râului Bîc, au identificat sursele de poluare şi factorii de degradare. În perioada desfăşurării expediţiei, tinerii au avut oportunitatea de a se întâlni cu autorităţi publice locale şi organe competente din unele localităţi amplasate pe curs, inclusiv cu Primarul General al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă. În cadrul acestor întruniri, tinerii şi-au exprimat opinia vis-a-vis de starea actuală a râului, din cele văzute cu ochii proprii – moştenirea pe care o vor prelua de la actuala generaţie. Întâlnirea cu dl. Lazăr Chirică, Vice-ministrul mediului, i-a descurajat pe membrii expediţiei, creându-le impresia, că actualii factori de decizie sunt totalmente dezinteresaţi de a soluţiona problema poluării şi degradării râului Bîc

Caravana flash-moburilor „Iubește-ți rîul!”

În urma flash-mob-ului  care a fost organizat la 29 mai 2013, în Chișinău PMAN , Centrul Național de Mediu a decis să repete această experiență de succes și a organizat o caravană a flash-mob-urilor cu sloganul " Iubește-ți râul! " în toate cele 4 raioane ale bazinului râului Bâc, precum și în municipiul Chișinău . Scopul principal al caravanei a fost să invite populația bazinului râului Bîc la Festivalul cu același slogan, la 29 septembrie 2013 în satul Temeleuți  raionul Călărași - locul unde izvorăște râul Bâc. Acțiunea a adunat aproximativ 1000 de tineri care au arătat povestea râului Bâc. Ei au arătat modul în care râul se naște, devine poluat, precum și modul în care aceasta ar putea fi salvat. La sfârșitul acțiunii , toți participanții și cei care treceau prin apropiere s-au prins în horă. Această acțiune simbolizează puterea locuitorilor din bazinul râului pentru salvarea a râului Bâc. Voluntarii au distribuit pliante  cu invitație la festival  fiecărui participant la flash-mob .

Astfel, timp de o săptămână înainte de festival, prin intermediul acestor acțiuni , tinerii care studiază în școlile din bazinul râului Bâc , au invitat la festival râului Bâc. Programul caravanei a fost următoarea : 

• 20.09.2013 - Strășeni;

• 23.09.2013 - Ialoveni;

• 24.09.2013 - municipiul Chisinau;

• 25.09.2013 - Anenii Noi;

• 26.09.2013 - Calarasi.


Festivalului râului Bîc
 

Festivalului râului Bîc a avut loc pe 29.09.2013, în satul Temeleuţi, r-nul Călăraşi, localitatea de unde râul Bîc îşi ia începutul. A au fost implicate activ Consiliile Raionale Călăraşi, Străşeni, Ialoveni şi Anenii Noi, care au venit cu ansamblurile folclorice de cântec şi dans, meşteri populari, însumând 480 de artişti locali. La eveniment au participat cca 1500 de oameni din bazinul râului Bîc. Festivalul a fost precedat de o serie de 5 flash-mob-uri desfăşurate în oraşele Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi mun. Chişinău, care au promovat campania „Iubeşte-ţi rîul!” şi au invitat la primul Festival al râului Bîc.

 

Spotul promo al festivalului poate fi vizualizat mai jos:

 Campania de salubrizare în bazinul râului Bîc în perioada 24-31.10.2013
 
Desfăşurarea campaniei de salubrizare în bazinul râului Bîc, în perioada 24-31.10.2013, antrenând cca 3000 de tineri în salubrizarea localităţilor din bazin