Proiecte

Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldovei


Perioada de implementare:  01.04.2014-31.10.2014

Lipsa unui management durabil a resurselor de apă este o problemă imensă pentru Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor 20 de ani apele de suprafață au avut mult suferit din cauza poluării excesive. Mai mult decât atât, rîurile și apele subterane dispar treptat din diverse motive, iar toate aceste lucruri sunt o dovadă a managementului prost al resurselor de apă din țara noastră.

Situația afluenților rîurilor Prut și Nistru este mai rea decât cea a însuși rîurilor Nistru și Prut din cauza unor serii de probleme care afectează cantitatea de apă, precum și un nivel ridicat de poluare din cauza lipsei sistemelor de canalizare din țară. Starea resurselor de apă este și mai critică în partea de sud a țării. Dacă nordul Moldovei este afectat de  poluare excesivă, atunci sudul Moldovei este afectat și de poluare excesivă dar și condiții climatice foarte variabile și uscate ce provoacă insuficiență atît a apelor de suprafață  cît și a apelor subterane. Există sate din sudul țării, care nu dispun deloc de resurse de apă de suprafață sau subterane și sunt nevoiți să se aprovizioneze cu apă din alte localități învecinate.

Acest proiect promovează crearea unui sistem de management și de utilizare a apelor de suprafață și subterane  fiind axat pe evaluare, planificare și luarea deciziilor în mod participativ, stabilirea unui mecanism de protecție a apelor, prevenirea poluării și  degradării ecosistemelor acvatice.

 Astfel proiectul este orientat spre:

Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți educația de mediu și de a promova buna gestionare a resurselor de apă, care va asigura aprovizionarea cu apă de calitate și canalizare în bazinele rîurilor Tigheci și Larga în partea de sud a Republicii Moldova .

Obiectivele specifice includ:

Proiectul"Promovarea managementului durabil a resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldovei" este cofinanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei în Republica Moldova