Proiecte

Elaborarea Strategiei Programului de Ţară al PGM, al GEF pentru Etapa Operaţională 6


Perioada de implementare:20.01.2016-31.05.2016.
 Programul GEF de Granturi Mici oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor comunitare din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. PGM este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și UNOPS. Domeniile prioritare ale GEF includ biodiversitatea, schimbările climatice, managementul durabil al solului, apele internaționale și substanțele chimice.
Pentru Etapa Operațională 6, GEF urmărește dezvoltarea unui nou Program al Strategiei de Țară , consultându-se cu toate părțile relevante interesate pentru a determina o regiune a țării 
Centrul Național de Mediu, în parteneriat cu AO,,EcoContact'' propune dezvoltarea Strategiei, care se va desfășura într-o strânsă cooperare cu diferite organizații interesate la nivel local și național. În urma unui proces de consultări, va fi selectată o regiune problematică a țării, iar programul GEF va contribui nemijlocit pentru a rezolva problemele specifice. Proiectul va dura 4 luni și va avea ca rezultat elaborarea Strategiei de țară dezvoltată pentru Etapa Operațională 6.
Obiectivul de bază al proiectului este de a dezvolta soluții locale, pentru a adăuga valoare la nivel național al tuturor beneficiilor de mediu globale.
Acest proiect va întreprinde un proces de pregătire pentru a dezvolta Strategia de țară, Etapa Operațională 6. Acest proces va include: consultări publice cu părțile interesate,  identificarea regiunii care necesită ajutor și elaborarea Strategiei de țară, coordonată de Programul de Granturi Mici. 
Consultările publice vor întruni organizații locale și naționale, pentru identificarea iniţiativelor prioritare, relevante pentru ţară și  care vor spori dezvoltarea țării. Ca urmare a acestei alegeri, se vor contura activităţile de finanţare a PGM, care vor contribui la atingerea unui impact strategic mai mare, în urma sinergizării şi concentrării proiectelor implementate.
Pe parcursul implementării proiectului, CNM împreună cu ,,EcoContact'' vor demonstra transparență și acces la informație despre organizarea evenimentelor. Întâlnirile organizate în cadrul acestui proiect, vor contribui la o bună înțelegere a  problemelor mediului, precum și la  încurajarea ONG-urilor locale de a implementa proiecte.
Informațiile despre evenimente și activitățile organizate vor fi afișate pe paginile www.environment.md și pe www.aarhus.vox.md, la fel și pe pagina GEF.

Acest proiect este finanțat de GEF și implementat de către Centrul Național de Mediu în parteneriat cu AO,,EcoContact''