Proiecte

Punerea în aplicare a politicilor de gestionarea deșeurilor în țările din cadrul Parteneriatului Estic


Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere în Georgia, Moldova și Ucraina, țări care sunt membre a Parteneriatului Estic, s-a stabilit implementarea unui șir de reforme în domeniul protecției mediului și în special, în domeniul gestionării deșeurilor. Chiar dacă toate aceste trei țări sunt în diferite stadii de dezvoltare, subiectul gestionării deșeurilor rămâne a fi unul critic, considerând că deșeurile reprezintă principala sursă de poluare a mediului. 
Cât de bine sunt gestionate deșeurile, depinde în mare parte și dezvoltarea durabilă a comunităților, iar această sarcină îi revine autorităților locale, precum și ONG-urilor sau altor părți din societatea civilă. Este demn de menționat faptul că, Agenda anului  2030 se concentrează mai mult pe aspectul gestionării deșeurilor municipale și reducerea impactului asupra sănătății populației și a mediului înconjurător.
Pentru a îmbunătăți calitatea gestionării deșeurilor în toate cele trei țări menționate mai sus, au fost făcute mai multe încercări: s-a introdus colectarea separată a deșeurilor municipale solide, reciclarea diferitor fracțiuni de deșeuri, astfel îmbunătățindu-se  și infrastructura de gestionare a deșeurilor. Dar, aceste încercări sunt mici, întrucât este nevoie de mai multă implicare, atât din partea autorităților locale, cât și din partea populației de rând.
Astfel, acest proiect are scopul de a identifica nivelul de implicare a autorităților în domeniul gestionării deșeurilor și implică un număr mare de cetățeni din toate aceste trei țări. 
Populația implicată, urmează să identifice pașii care ar putea să îmbunătățească procesul de gestionare a deșeurilor, nu doar pentru a diminua impactul asupra mediului și asupra sănătății, dar și pentru a găsi beneficii de pe urma conștientizării tuturor actorilor implicați, cum ar fi: care deșeuri ar putea fi reutilizate și din care s-ar putea produce alte mărfuri, cum s-ar putea crea locuri de muncă și care tip de deșeuri se permite să ajungă la gropile de gunoi, care și ele ar trebui să corespundă standartelor UE. 
Proiectul are ca obiective:

Pentru a obține rezultate în cadrul acestui proiect, se urmărește realizarea unor activități, caracteristice atât pentru țara noastră, cât și pentru Georgia și Ucraina. Activitățile similare ne va permite să legăm parteneriate și schimb de informații cu referire la rezultatele și beneficiile implementării proiectului.
Mai întâi de toate se vor efectua anumite studii pentru a evalua care este situația la moment în domeniul gestionării deșeurilor( cum este organizat, care sunt tarifele, cum se colectează, ce presupune procesul de reciclare, care sunt politicile locale și cele naționale etc.) În procesul de informare și conștientizare, vor fi implicați reprezentanții Ministerului Mediului, autoritățile locale, întreprinderi, experți și populația locală. Se vor organiza 3-5  zile informative pentru locuitorii din Mun. Chișinău și cei din orașul Strășeni, precum și pentru întreprinderea municipală care colectează deșeurile. Iar pentru a afla cum se colectează deșeurile și ce se întâmplă cu fracțiunile de deșeuri care sunt colectate separat, se va organiza o zi deschisă pentru jurnaliști și activiști civici la întreprinderea municipală. Se vor realiza 1000 de postere informative despre deșeurile care trebuie să fie colectate separat și vor fi repartizate în regiunea blocurilor de locuit care dispun de containere speciale, iar pentru a afla care este rezultatul informării și chestionării populației, se va organiza o masă rotundă cu 30 de participanți din cadrul Ministerului Mediului, Parlamentului, autoritățile locale, întreprinderea care colectează și reciclează deșeurile și alți reprezentanți ai societății civile. 
Proiectul se va concentra pe evaluarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere semnat de R.Moldova, Ucraina și Georgia cu UE în domeniul gestionării deșeurilor. 
Proiectul „Punerea în aplicare a politicilor de gestionarea deșeurilor în țările din cadrul Parteneriatului Estic” este susținut financiar de către fundația National Endowment for Democracy