Proiecte

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut


Răutul este un râu situat în partea centrală a Republicii Moldova. Este cel mai mare afluent al Nistrului și, totodată, cel mai mare râu care izvorăște și curge integral pe teritoriul R. Moldova. Izvorul Răutului începe în raionul Dondușeni și se varsă în Nistru, în satul Ustia din raionul Dubăsari. Lungimea râului este de 283 km, iar suprafața bazinului hidrografic este de 10000 km2. 
La fel ca și multe râuri mari din țara noastră, Răutul nu poate fi considerat un râu curat și nepoluat, iar nivelul de poluare rămâne a fi în prezent la un nivel înalt.
Pentru a reabilita resursele de apă din țară și pentru a promova protecția apelor de suprafață, Centrul Național de Mediu a creat 5 Comitete sub-bazinale pentru râurile: Bâc, Ichel, Tigheci, Larga și Ciuhur, iar pe 30.05.2016 CNM a semnat un nou acord cu Agenția de Dezvoltare a Austriei, care va facilita crearea celui de-al șaselea Comitet sub-bazinal pentru r. Răut. Rolul Comitetelor este de a proteja resursele de apă și biodiversitatea acvatică și de a stabili mecanismul de management integrat a resurselor de apă. 
Proiectul va contribui la consolidarea capacităților autorităților locale și a altor părți interesate relevante în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă pentru a menține funcționarea Consiliului bazinului râului Răut în viitor, prin organizarea unor activități de formare pentru grupurile țintă.
Obiectivele de bază pentru crearea Comitetului sub-bazinal Răut sunt:

Proiectul va facilita crearea Consiliului de bazin Răut, format din autoritățile publice locale, reprezentanți ai societății civile, utilizatorii de apă și membri din cele 12 raioane aflate pe cursul Răutului.

Proiectul va contribui la consolidarea capacităților autorităților publice locale și a altor părți interesate relevante în domeniul gestionării resurselor de apă integrate. Pentru aceasta, va fi organizată o instruire pentru reprezentanții APL din fiecare raion, precum și pentru reprezentanții Inspecțiilor Ecologice raionale și centrelor raionale de sănătate publică și pentru membrii noi aleși ai Consiliului bazinal ai râului Răut.

În cadrul proiectului, vor fi implicate și instituțiile de învățământ în programul de monitorizare a calității apei din râu, se vor organiza traininguri cu profesorii din școli, campanii de salubrizare pe mai mulți afluenți ai Răutului și vor  urmări implicarea  a peste 1000 de tineri și adulți, care locuiesc pe cursul râului Răut.

În scopul de a identifica problemele prioritare de poluare a Răutului, vor fi evaluați locuitorii din cele 12 raioane situate în bazinul r. Răut despre cât de informați sunt cu referire la starea mediului în bazinul r. Răut. În această vară, 2016, vor fi organizate întâlniri cu președinții de raion, cu Inspecțiile Ecologice raionale și cu reprezentanții Centrelor de Sănătate Publică.

Cei care vor beneficia de implementarea proiectului susținut de Agenția de Dezvoltarea a Austriei, vor fi toți locuitorii din cadrul bazinului hidrografic a r. Răut, cel puțin 400.000 de locuitori, printre care și cei care trăiesc în bazinul hidrografic al Nistrului, locuitorii s. Ustia din Dubăsari. Principalele grupuri țintă sunt cele 12 Consilii Raionale, orașul Bălți, Inspecțiile Ecologice din acest teritoriu, Centrele de Sănătate Publică și toate școlile din zona bazinului Răut.
Proiectul de creare a Comitetului Sub-bazinal Răut este finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei.