Proiecte

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice


R.Moldova a devenit  una dintre țările care este afectată încet, dar sigur de consecințele schimbărilor climatice. Printre acestea se enumeră și creșterea temperaturilor medii anuale. Concomitent, frecvența secetelor și inundațiilor a crescut îndeosebi în ultimele 3 decenii. Inundațiile mari pe râurile mici prezintă o îngrijorare deosebită. Atât secetele, cât și inundațiie se consideră ca având cel mai mare impact socio-economic.
Volumul resurselor de apă disponibile în țară, este estimat în prezent la aproximativ 500m3 /cap/an, ceea ce deja plasează Moldova în categoria țărilor cu deficit sever de apă și cu risc înalt de impact al schimbărilor climatice (Proiectul Planului de Management al Districului Hidrografic Nistru, 2015). Nu se exclude faptul ca în viitor deficitul de apă va fi problema principala în unele regiuni din Moldova, în special regiunile de centru si sud. Cel mai mare impact îl va constitui asupra productivităţii agricole şi a sănătăţii umane.
În cadrul proiectului,,Elaborarea unui plan local de acțiuni pentru adaptarea la schimbările climatice din perspectiva evaluării rezilienței'', a fost realizat un studiu referitor la vulnerabilitățile la nivel local în bazinul hidrografic Ichel. În urma studiului, realizat în ianuarie-martie 2016, s-a constatat că vulnerabilitățile la nivel local sunt în concordanță cu cele de la nivel național. Astfel, cele mai mari vulnerabilități la nivel de bazin hidrografic le reprezintă scăderea productivității agricole, reducerea accesibilității resurselor de apă în scop de alimentare și irigare și scăderea biodiversității speciilor locale, în mod special a suprafețelor de pădure și a faunei acvatice.
Pentru implementarea acestui proiect, a fost elaborat Planul local de adaptare la schimbări climatice în bazinul hidrografic Ichel. Conform acestui plan, una dintre activitățile prevăzute constă în reabilitarea fâșiei de protecție a râului. Fâșiile de protecție a râurilor au rolul de fortificare a malurilor, prevenirea eroziunilor, poluării apei cu deșeuri, precum și menținerea volumului de apă în râu, respectiv și în stratul freatic al apei.
Obiectivul general al proiectului constă în restabilirea unei porțiuni a fâșiei de protecție a râului Ichel, ca măsură de adaptare la schimbările climatice și de protecție a râului.
În acest sens, Centrul Național de Mediu, a elaborat un șir de activități, care urmează să fie realizate în cadrul proiectului.

Pentru identificarea porțiunii care va fi plantată cu arbori și arbuști, vor fi consultați membrii Comitetului subbazinal Ichel, Agenția ,,Apele Moldovei'' și Agenția ,,Moldsilva''. În urma recomandărilor acordate, se va discuta cu autoritățile publice locale, care urmează să se implice atât în procesul de plantare, cât și în procesul de protecție și menținere a plantației.

În urma selectării porțiunii de râu, care va fi restabilită, se va consolida dialogul și parteneriatul cu autoritățile publice locale și cu instituțiile de învățământ, care vor participa în procesul de plantare, protecție și menținere a plantației. Astfel, vor fi antrenați reprezentanții Agențiilor ,,Apele Moldovei și ,,Moldosilva precum și a Inspectoratului Ecologic de Stat.

În cadrul activității de plantare, vor fi antrenați elevii instituțiilor de învățământ din localitățile vizate, care vor fi instruiți despre cum se realizează corect o plantare, de către reprezentanții Agenției ,,Moldsilva''. Se vor organiza mai multe sesiuni de instruire a elevilor și a autorităților publice locale cu privire la măsurile de prptecție și de menținere a plantației. În luna octombrie, se urmărește plantarea a circa 5000 de puieți. Pentru a preveni distrugerea plantației de către animalele domestice, se va instala un gard de protecție și se vor organiza discuții cu localnicii.

Toate activitățile proiectului vor fi mediatizate prin publicarea articolelor și pozelor pe paginile web www.environment.md, www.civic.md, precum și pe pagina de facebook a Centrului Național de Mediu. 
Pe parcursul implementării proiectului, se vor lega parteneriate cu Comitetul subbazinal Ichel, cu autoritățile publice locale și cu instituțiile de învățământ din subbazin, cu Agenția ,,Apele Moldovei'' și ,,Moldsilva'' și cu Inspectoratul Ecologic de Stat.
Acest proiect este implementat de către Centrul Național de Mediu cu suportul financiar acordat de către AO ,,EcoContact'' prin intermediul programului ,,Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)''. Acest program este derulat cu suportul financiar al Uniunii Europene, Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) și Crucea Roșie din Austria.