Proiecte

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)


Programul Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a pus bazele cooperării transfrontaliere în regiunea Dunării de Jos pentru a identifica sursele semnificative de poluare, îmbunătățirea monitorizării acestora, schimbul de informații cu privire la sursele de poluare, precum și dezvoltarea unei strategii pentru reducerea sau eliminarea impactului substanțelor poluante. Cele trei țări în cauză au acces la fluviul Dunărea și îl tratează ca o singură unitate hidrologică, pentru că poluarea într-o parte a fluviului poate avea un impact rapid asupra celorlalți, așa că este în interesul tuturor partenerilor să coopereze îndeaproape în acest proiect.

Obiectivul general al proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, este de a reduce impactul asupra mediului cauzat de depozitele de deșeuri chimice și de evacuarea apelor uzate în regiunea Dunării de Jos, precum și îmbunătățirea monitorizării poluării solului și a apei, și informarea publicului larg despre calitatea acestora.

În perioada August – Decembrie 2016, Centrul Național de Mediu  a desfășurat mai multe activități pentru proiectul „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995). Pentru atingerea obiectivelor proiectului, au fost desfășurate un șir de ateliere și consultări publice pentru  îmbunătățirea cunoașterii stării actuale a depozitelor de deșeuri chimice și de evacuare a apelor uzate în regiunea Dunării de Jos și prioritizarea modului în care acestea să fie reduse sau eliminate.

În cadrul proiectului, a fost elaborat Manualul pentru cursuri de instruire ”Cauzele și consecințele poluării solului și a apelor în regiunea Dunării de Jos. Măsuri de diminuare și eliminare a poluării solului și apei”. Manualul prezintă o culegere de date, care descriu situația generală privind protecția mediului în raioanele Cantemir și Cahul, sursele de poluare și impactul acestora asupra apelor și solului, și care completează activitatea partenerilor proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) din Romania și Ucraina. Manualul este conceput pentru a informa populația, autoritățile publice locale, organelle competente, agenții economici din regiunea țintă a proiectului despre metodele și procesul de monitorizare a calității mediului, sursele existente de poluare și impactul lor asupra mediului și sănătății populației.  Manualul poate fi accesat aici.

Pentru distribuție către publicul larg, a fost elaborată și o broșură în baza Manualului pentru cursuri de instruire ”Cauzele și consecințele poluării solului și a apei în regiunea Dunării de Jos. Măsuri de diminuare și eliminare a efectelor poluării solului și a apei”. Broșura conține mai multe elemente grafice pentru ca informația să fie cât mai accesibililă publicului larg pentru a crește gradul lor de conștientizare privind sursele de poluare din regiunea Dunării de Jos (teritoriul Republicii Moldova) și consecințele poluării solului și apei asupra nivelului de trai a populației. Broșura poate fi accesată aici.

Atelierele de lucru și consultările publice din cadrul proiectului au întrunit reprezentanți ai autorităților publice locale, operatorilor serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare și managementul deșeurilor, instituțiilor de învățămînt, precum și alți cetățeni din raionele Cantemir și Cahul. Subiectele de bază ale întrunirilor au fost calitatea solului și apelor din regiunea Dunării de Jos, teritoriul Republicii Moldova (raioanele Cantemir și Cahul) și sursele de poluare ale acestora, importanța construcției sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare, crearea infrastructurii de mediu pentru managementul deșeurilor, responsabilizarea agenților economici poluatori, rolul inspecțiilor ecologice în controlul respectării legislației de mediu. De asemenea, în cadrul atelierului de prezentare a conceptului Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase a fost explicat conceptul Centrului de Gestionare a Deșeurilor periculoase, care se vrea a fi creat pe teritoriul or. Sîngera (mun. Chișinău), care presupune modul de funcționare a centrului, modul de colectare a deșeurilor periculoase și de neutralizare a lor, precum și studiul evaluării impactului asupra mediului a centrului.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi cofinanţat de statele participante în program. Proiectul „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) este finanțat în cadrul acestui program.