Proiecte

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)


Gestionarea eficientă a apei este un proces continuu, care constă în identificarea problemelor,stabilirea obiectivelor și îndeplinirea sarcinilor pentru a obține un rezultat dorit - apă curată pentru toate necesitățile și pentru toți utilizatorii acesteia de pe cursul rîului. În anul 2016, cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Austriace, Centrul Național de Mediu a implementat proiectul "Consolidarea managementului integrat al resurselor de apă în nordul Moldovei" pe cursul râului Răut, cel mai mare afluent al râului Nistru pe teritoriul țării. În acest an, pe baza rezultatelor obținute în proiectul anterior și pentru a acorda sprijinul necesar pentru rezolvarea problemelor identificate anterior, Centrul Național deMediu va implementa proiectul "Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)“. Scopul principal al proiectului este construirea capacităților actorilor-cheie din bazinul râului Raut de a participa eficient la managementul integrat al resurselor de apă.

În primul rând, avînd la bază raportul pe starea socio-economică a bazinului rîului Răut, un plan de acțiune pentru gestionarea acestuia va fi elaborat pentru următorii 2 ani. Consiliul de subbazin Răut, creat în cadrul proiectului anterior, va fi implicat în dezvoltarea și va promova implementarea acestui plan.

Proiectul își propune și instruirea reprezentanților companiilor vinicole cu privire la cerințele noii Legi privind apele legate de tratarea apelor reziduale industriale, înainte ca acestea să fie deversate într-un sistem comun de canalizare sau direct în mediu. Potrivit noii legi, întreprinderile industriale ar trebui să dispună de instalații de tratare a apelor reziduale înainte de tratare, însă acest lucru nu este respectat, ceea ce necesită instruirea adăugătoare a reprezentanților sectorului vitivinicol pentru aplicarea cerințelor noii Legi a Apelor.

De asemenea, populația va fi informată cu privire la problemele majore de mediu care afectează râul prin activități de implicare comunitară care vor fi organizate în acest proiect propus. În orașele Bălți și Orhei vor fi organizate două zile de informare pentru a informa populația despre starea reală a râului și pentru a promova utilizarea de detergenți ecologici pentru a diminua impactul asupra calității apei râurilor de la utilizarea detergenților clasici care nu sunt tratate eficient la stațiile de epurare a apelor reziduale parțial operaționale sau neoperaționale din Republica Moldova. De asemenea, va fi organizată o campanie de plantare în toamna anului 2017 pentru a restabili fîșiile de protecție de pe malurile râului Ciuluc, cel mai mare afluent al râului Raut.

Calitatea apei din rîul Răut va fi supusă testării prin metoda monitorizării biologice, însușită cu succes în toamna 2016, de către profesorii din școlile de pe cursul rîului Răut și aplicată cu elevii din circa 15 școli din bazinul rîului. În 2017, se va continua monitorizarea calității apei în râul Raut și va colabora cu Serviciul de Stat pentru Hidrometeo pentru a transfera datele colectate către Hidrometeo, ca instituția, la rîndul său, să obțină o informație mai detaliată despre starea lucrurilor pe cursul rîului.


Acest proiect este implementat cu sprijinul Agenției de Dezvoltare a Austriei și al fundației EcoCatalyst Foundation.