Proiecte

”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”


Proiectul vine în continuarea activităților de promovare a principiilor de management integrat al resurselor de apă în Moldova, pe care le realizează Centrul Național de Mediu începând cu anul 2012.

Din 2012, CNM a facilitat constituirea a 6 Comitete sub-bazinale pe râurile Răut, Bîc, Ichel (districtul hidrografic Nistru) și Ciuhur, Larga, Tigheci (districtul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră). Până la momentul actual, CNM exercită funcția de secretariat al Comitetului sub-bazinal al râului Bîc, precum și mentorează celelate 5 Comitete sub-bazinale.  De regulă, ședințele comitetelor sub-bazinale au loc în diferite  localități, acolo unde sunt probleme stringente, care sunt puse în discuție de către membrii comitetelor. Până la momentul actual au fost elaborate Rapoarte privind situația socio-ecologică pentru sub-bazinele râurilor Bîc, Răut, Larga și Tigheci, care includ date factologice referitor la presiunea ecologică exercitată de fiecare localitate din aceste sub-bazine.

În cadrul acestui proiect, CNM, vine să continue activitățile inițiate în 2017 cu agenții economici pe subiectul evacuării apelor uzate în sistemele centralizate de canalizare sau corpurile de apă, fiind una din sursele principale de poluare al apelor de suprafață, precum și sursa de poluare care pune în pericol funcționarea noilor stații de epurare municipale. De asemenea, se va continua promovarea detergenților ECO pentru a diminua presiunea asupra funcționării stațiilor de epurare municipale. Campania va fi realizată în parteneriat cu Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova, având cca 1000 de membri - femei de afaceri și lidere în comunitățile în care activează, femeile fiind cele mai sensibile la subiectele de calitate a apei și fiind nemijlocit cele mai importante consumatoare de detergenți.

În vederea restabilirii balanței apelor în sub-bazinele hidrografice și ținând cont, că în medie per raion sunt cca 300 de bazine acvatice, CNM va iniția procesul de discuții cu deținătorii de bazine acvatice în vederea pașaportizării lor pentru un management adecvat al resurselor de apă și respectarea debitului salubru. Totodată, ținând cont că râurile mici sunt în majoritatea cazurilor lipsite de fîşii de protecție, CNM va continua restabilirea fîşiilor de protecție a râului Răut din Orhei, inițiată în toamna 2017.

Grupurile țintă ale proiectului sunt: administrația publică locală din bazinele rîurilor Răut, Bîc, Ichel, Ciuhur, Tigheci și Larga, organele descentralizate de mediu și de protecție a sănătății populației în bazinele rîurilor menționate sus, agenții economici și proprietarii de lacuri din bazinele rîurilor menționate sus, populația locală din bazinele rîurilor menționate sus care va beneficia de informația privind avatajele folosirii detergenților ecologici. Beneficarul proiectului este toată populația din Republica Moldova. În proiect vor fi antrenați cel puțin 90 de agenți economici instruiți cu privire la cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate; cel puțin 250 de administratori de bazine acvatice instruiți pe procesul de elaborare a regulamentelor de exploatare a iazurilor și lacurilor; cel puțin 1200 de persoane informate cu privire la utilizarea detergenților ECO; cel puțin 500 de persoane implicate în plantarea a 5000 de arbori în bazinul rîului Răut; cel puțin 50 de reprezentanți APL vor participa în proiect; cel puțin 35 de reprezentanți ai organelor descentralizate de mediu și de protecție a sănătății populației vor participa în proiect; toată populația țării va beneficia de rezultatele proiectului.

 Proiectul Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova” este implementat de Centrul Național de Mediu, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”