Proiecte

Campanie de informare în regiunile Moldovei despre situația democratică și asistența UE pentru dezvoltarea țării


Durata: ianuarie-iunie 2019

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, Mecanismul de răspuns rapid al Parteneriatului Estic

Parteneri:

1. Asociația Presei Independente (API),

2. Centrul Național de Mediu (CNM),

3. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Obiectiv general:

Să comunice și să familiarizeze publicul în regiunile Moldovei cu situația actuală a dezvoltării țării printr-o campanie de informare despre esența reformelor democratice susținute de UE în Moldova, beneficiile acordului de asociere și importanța îndeplinirii de către Moldova a angajamentelor asumate la nivel european.

Obiective specifice:

- Informarea a peste 80.000 de cetățeni moldoveni cu privire la esența și amploarea reformelor susținute de UE și alți parteneri de dezvoltare, o prioritate pentru un stat democratic de drept;

- Creșterea gradului de conștientizare între mai mult de 25% din populația țării cu privire la beneficiile imediate și potențiale ale implementării Acordului de Asociere în Republica Moldova;

- Promovarea informațiilor utile tinerilor din Moldova cu privire la oportunitățile oferite de UE pentru instruirea, comunicarea și dezvoltarea lor profesională.

Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (PN din FSC PE) estimează că în rezultatul implementării proiectului, nivelul de informare a cetățenilor din regiunile Moldovei cu privire la situația reală din țară va crește; ei vor înțelege mai bine de ce reformele nu merg bine și se vor implica mai mult în promovarea acestora, avînd o presiune pozitivă asupra politicienilor și asupra celorlalți factori de decizie.

În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități:

1. Organizarea și desfășurarea de întâlniri în diferite formate și alte activități pentru a informa diferite grupuri țintă despre esența și gradul de implementare a reformelor europene;

2. Publicarea și difuzarea materialelor de informare bine documentate în limbile română și rusă cu privire la stadiul implementării Acordului de asociere, la întârzierile existente și la necesitatea de a accelera reformele;

3. Realizarea de programe TV și dezbateri pentru o mai bună informare cu privire la rezultatele reformelor europene planificate pentru implementare în Republica Moldova și finanțate de UE, inclusiv reformele rămase în urmă și posibilele consecințe pentru dezvoltarea țării.

4. Activități de informare în rândul tinerilor cu privire la beneficiile oferite de UE tinerilor.