Proiecte

Protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă în sub-bazinul Naslavcea-Vasilcău


Proiectul vine în continuarea activităților de promovare a principiilor de management integrat al resurselor de apă în Moldova, pe care le realizează Centrul Național de Mediu începând cu anul 2012. În urma adoptării Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011, în Republica Moldova au fost identificate și delimitate 2 districte ale bazinelor hidrografice – 1) Nistru, 2) Dunărea-Prut și Marea Neagră și 39 sub-bazine hidrografice, dintre care 15 sunt parte a districtului bazinului hidrografic Nistru și 24 sunt parte a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră.

Activitățile proiectului vin să răspundă provocărilor din sub-bazin și să consolideze activitatea Comitetului sub-bazinal Naslavcea-Vasilcău pentru a face față acestor provocări. În același timp, să fortifice relația între Comitetul sub-bazinal Naslavcea- Vasilcău și Comitetul districtului bazinului hidrografic Nistru, să realizeze un șir de activități de conștientizare și creștere a capacităților grupurilor țintă în vederea soluționării problemelor cheie identificate la nivel de sub-bazin hidrografic, precum și să implementeze un set de activități practice ca un exemplu de bune practici care pot fi realizate în activitatea de management integrat al resurselor de apă.

În anul 2018 pentru prima dată a fost făcut un exercițiu de prioritizare a sub-bazinelor hidrografice în baza unor criterii identificate și consultate cu mai mulți actori din cadrul autorităților publice centrale, instituțiilor științifice, societate civilă de profil și experți din domeniu. Criteriile identificate se bazează pe presiunea ecologică exercitată asupra resurselor de apă la nivel de sub-bazin hidrografic, precum și numărul beneficiarilor/utilizatorilor de apă din sub-bazin hidrografic. Astfel, în urma exercițiului de prioritizare au fost identificate cele mai vulnerabile sub-bazine hidrografice care necesită intervenții cât mai urgente pentru a îmbunătăți starea resurselor de apă.

Prin urmare, sub-bazinul hidrografic Naslavcea-Vasilcău a fost identificat ca fiind al 6-lea sub-bazin la nivel național și al 3-lea sub-bazin la nivel de district hidrografic Nistru, ca fiind prioritar pentru intervenții.

Apele de suprafață din sub-bazinul Naslavcea-Vasilcău constituie o rețea hidrografică formată din mai multe râuri și pâraie, care se varsă în fluviul Nistru, pe o suprafață de 593,26 km2 , cu o densitate a populației/utilizatorilor de apă de 138 pers/km2 și un volum anual de captare a apei pentru necesități menajere și de producție de 12.145,66 mii m3 , ceea ce-l plasează pe locul 4 ca volum de apă captată la nivel național.

Captajul este efectuat în mare parte din fluviul Nistru, prin urmare este foarte important de diminuat sursele de poluare care sunt în sub-bazinul hidrografic și se varsă ulterior prin râulețele din sub-bazin în fluviul Nistru.

În sub-bazin sunt amplasate 25 de localități din raionale Ocnița, Dondușeni și Soroca, din care 3 – urbane și 22 – rurale.

Astfel, în urma consultărilor cu autoritățile publice locale, organele competente și societatea civilă locală, a fost constituit Comitetul sub-bazinal Naslavcea- Vasilcău. La prima ședință de constituire a Comitetului sub-bazinal Naslavcea-Vasilcău, care a avut loc pe 16 octombrie 2018 , cei prezenți au punctat câteva din problemele importante ce țin de gestionarea resurselor de apă din sub-bazin, cum ar fi:

Problema numărul 1, recunoscută de toți cei prezenți la ședință, a fost identificată ca fiind absența stației de epurare în mun. Soroca și deversarea apelor uzate a orașului, cu un număr de peste 35.000 locuitori, prin afluentul Racovăț și alte râulețe, în fluviul Nistru.

Membrii Comitetului sub-bazinal Naslavcea-Vasilcău sunt constituiți din 9 autorități publice locale de nivelul I din raioanele Soroca și Ocnița, Consiliile raionale Soroca și Ocnița, Inspectoratul pentru Protecția Mediului Soroca, Agenția de Sănătate Publică Soroca, Regia „Apă-Canal Soroca” și Asociația Obștească „Eco-Sor”, care va îndeplini rolul de Secretariat tehnic al Comitetului.

 Proiectul Protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă în sub-bazinul Naslavcea-Vasilcău este implementat de Centrul Național de Mediu și AO Eco-Sor, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”.