Proiecte

Strategia de Comunicare privind apele de suprafaţă din RM


Strategia de Comunicare privind Apele de Suprafață din RM

În contextul informării publicului larg referitor la necesitatea protecţiei apelor de suprafaţă, OT Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova în colaborare cu Centrul Naţional de Mediu au iniţiat procesul de consultări publice al proiectului Strategiei de Comunicare privind Apele de Suprafaţă, document elaborat de OT Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea Societăţii Civile din Moldova pentru un Mediu Îmbunătăţit” implementat de Milieukontakt International prin prisma programului MATRA al Guvernului Olandei.

Misiunea Strategiei este comunicarea eficientă cu toţi partenerii sociali din districtul hidrografic pentru promovarea unui management integrat al resurselor de apă de suprafaţă. Totodată, acest document presupune transparenţă şi eficienţă, astfel încât partenerii sociali şi instituţionali să cunoască starea reală şi problemele identificate privind calitatea şi cantitatea apei în râurile mici şi mijlocii şi să-şi asume responsabilitatea de a informa grupurile ţintă referitor la necesitatea şi măsurile de protecţie a acestora. Începând cu data de 25 iulie până la 12 septembrie 2012 a.c. documentul a fost prezentat publicului larg care a propus modificări şi comentarii pentru îmbunătățirea conţinutului proiectului Strategiei