Proiecte

Consolidarea implementării Acordului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană


Perioada de implementare: 01.02.2016-31.01.2017
La 27 iunie, 2014 Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, iar de atunci Moldova trebuie să urmărească dezvoltarea tuturor sferelor vieții politice și socio-economice conform standartelor europene. Asta ar însemna implementarea unui șir de reforme care ar moderniza țara șis-ar orienta spre parcursul european.
În urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2014 și a celor locale din iunie 2015, s-a constatat că populația Republicii Moldova aspiră spre un viitor european. Dar, partidele pro-europene au demonstrat contrariul, pe parcursul întregului mandat, astfel țara a intrat într-o criză economică și într-o situație tensionată. 
Această situație, subliniază necesitatea de a accelera implementarea reformelor, care ar putea  accelera depășirea crizei.
Respectiv, rolul societății civile este de a monitoriza punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu UE. Societatea civilă trebuie să-ți formeze opinia publică și o presiune asupra politicienilor din fruntea statului.
Pornind de la această premiză, Centrul Național de Mediu în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CREDO) și Centrul Național al Tinerilor din Republica Moldova vor implementa proiectul ,,Monitorizarea Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu UE, de către societatea civilă''
Proiectul își propune să monitorizeze punerea în aplicarea a Acordului de Asociere pe mai multe capitole, inclusiv în domeniul justiției, combaterea corupției, reforme în sectorul energetic, al mediului, care vor implica diverse cercuri ale societății civile: experți care lucrează pentru implementarea Acordului, reprezentanți ai Guvernului, parlamentari, donatori și alte părți interesate.
Pentru aceasta, se vor organiza 3 întâlniri cu reprezentanți ai societății civile din toate regiunile țării, care împreună vor dezvolta o poziție comună pentru implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, iar aceasta ulterior va fi prezentată la Forumul Național.
Grupuri de ONG-uri se vor intâlni cu reprezentanții Parlamentului și Guvernului. Pentru implementarea reformelor în sectorul judiciar vor fi invitați reprezentanții Ministerului Justiției, Comitetului Parlamentar pentru Justiție, Centrul Național Anti-Corupție și Procuratura Generală.
Pentru sectorul energetic, vor fi invitate principalele părți interesate, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Agenția pentru Energie Eficientă și Regenerabilă și alți membri. Iar pentru sectorul mediu, vor participa Ministerul Mediului, Dezvoltarea Regională, Mediu și Schimbări Climatice, Agenția ,,Apele Moldovei'', Agenția forestieră ,,MoldSilva'' ș.a.
Forumul Național va întruni peste 100 de participanți, reprezentanți ai societății civile, guvernanți, parlamentari, donatori, organizații de tineret și reprezentanți ai mass-media.
Un alt Forum se va organiza în vara 2016, Forumul Național al Tinerilor. La sfârșitul acestui eveniment, se va adopta o Declarație a Tinerilor cu privire la Monitorizarea Acordului de Asociere al R.Moldova cu UE, care va fi prezentată de către un grup de tineri la Forumul Societății Civile.
Printre obiectivele proiectului se menționează:

Proiectul va avea ca rezultat un exercițiu de consolidare a societății civile, poziția puternică a ONG-urilor și punerea în practică a opiniei tinerei generații, pentru a spori activitatea politicienilor, care sunt datori să-și îndeplinească obligațiile în cadrul Acordului de Asociere.

 Toate informațiile cu privire la rezultatele proiectului vor fi publicate pe paginile www.environment.md și www.credo.md 


În cadrul Forumului Civic de monitorizare a implementării Acordului de Asociere, care a avut loc pe data de 22 februarie 2017, au fost elaborate următoarele declarații:
Acest proiect este finanțat de către National Endowment for Democracy